Supply chain visibility levert echt geld op

control towers

Investeringen in digitalisering van de supply chain hebben daadwerkelijk impact op het bedrijfsresultaat. Onderzoek van PwC toont aan dat de investeringen van digitale kampioenen 8 procent extra omzet en 7 procent lagere kosten opleveren. Dat geldt ook voor investeringen in end-to-end supply chain visibility, blijkt uit het verhaal van een fabrikant van mijnbouwmachines. Die zag de operationele winst na de introductie van een control tower elk jaar met 5 tot 10 miljoen euro toenemen.

Door Marcel te Lindert

De koplopers in digitalisering hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een ecosysteem waarin alle supply chain partners digitaal met elkaar verbonden zijn. In dit ecosysteem werken deze digitale kampioenen samen met hun eerste- en tweedelijnsleveranciers, met hun logistiek dienstverleners en met al hun andere partners. ‘Het fundament daarvoor bestaat uit een datanetwerk waarin elke partner toegang heeft tot alle benodigde relevante informatie’, verklaart Judith Schneider, principal bij PwC Germany, tijdens een door Supply Chain Media georganiseerd webinar op 17 februari. Zij baseert zich op een wereldwijd onderzoek van PwC onder 1601 mensen op topmanagement- en directieniveau.

Terugverdientijd

Met het datanetwerk als fundament bouwen digitale kampioenen aan vier competenties: geïntegreerde supply chain planning & execution, end-to-end supply chain visibility, slimme logistieke stromen en dynamische segmentatie. ‘Ze gebruiken geavanceerde analysetechnieken en artificiële intelligentie om op basis van de data uit het datanetwerk betere, snellere en accuratere beslissingen te nemen en hun supply chain te optimaliseren’, voegt Schneider toe.

De investeringen van de digitale kampioenen betalen zich uit, blijkt uit het onderzoek van PwC. De terugverdientijd ligt rond de twee jaar. De voordelen bestaan niet alleen uit lagere kosten, maar ook uit extra omzet. ‘De investeringen van de digitale kampioenen in de supply chain leveren 8 procent extra omzet op, twee keer zoveel als bij de bedrijven die digitaal minder volwassen zijn. Ze zien hun kosten met 7 procent dalen. Ook dat is bijna twee keer zoveel als bij de andere. Een goede supply chain verstrekt dus onderscheidend vermogen en levert een belangrijke bijdrage aan de winst’, concludeert Schneider.

Digital twin

Ook de investeringen in end-to-end supply chain visibility leiden tot een betere concurrentiepositie. Daarbij draait het om het opzetten van een digital twin, die real-time laat zien wat er in de supply chain gebeurt. Schneider spreekt over een 360° datanetwerk waarin alle data in de supply chain en de verbanden daartussen worden vastgelegd. ‘Dat levert allereerst real-time informatie op over alle goederenstromen, op basis waarvan bedrijven aankomsttijden van zendingen kunnen voorspellen. Daarnaast kunnen ze achterhalen waar producten vandaan komen en welke grondstoffen en/of onderdelen daarin zijn verwerkt.’

Supply chain visibility betekent ook inzicht in beschikbare voorraden, in beschikbare productiecapaciteit en in alle planningen, zodat duidelijk wordt waar ruimte is voor verbetering. ‘Maar denk ook aan inzicht in de cost-to-serve: wat zijn de kosten per transactie en wat is de bijdrage aan de winst? Dat biedt de mogelijkheid om de supply chain vanuit financieel oogpunt te optimaliseren. Het laatste onderdeel van supply chain visibility betreft een control tower, voorzien van artificiële intelligentie, wat het mogelijk maakt de samenwerking in de supply chain te verbeteren en beslissingen te automatiseren.’

‘The next level’

De 1601 ondervraagde bedrijven hebben nog een lange weg te gaan voordat ze alle onderdelen van supply chain visibility hebben geïmplementeerd. Dat geldt ook voor de digitale kampioenen. ‘Maar liefst 84 procent heeft inzicht in de samenstelling van producten; als we praten over financiële transparantie of real-time inzicht in logistieke stromen, dalen de scores echter naar 68 en 62 procent. Niet meer dan 47 procent van de digitale kampioenen heeft een digital twin en slechts 13 procent beschikt over een met artificiële intelligentie uitgeruste control tower. Dat is ‘the next level’ in supply chain visibility en staat hoog op de agenda van bedrijven. Slechts een enkeling heeft al een dergelijke control tower waarmee ze beslissingen kunnen automatiseren’, aldus Schneider.

Als voorbeeld van een bedrijf dat flinke stappen heeft gezet in supply chain visibility, noemt PwC een fabrikant van mijnbouwmachines. Het is een bedrijf met een gefragmenteerde supply chain, met veel lokale warehouses en fabrieken en met weinig centrale aansturing. ‘Het bedrijf had meerdere ERP-systemen en geen centraal advanced planning-systeem. Een groot deel van de afstemming verliep op basis van Excel-bestanden’, stelt senior manager Louis Verheyen van PwC Belgium. ‘Het resultaat was een ondermaats servicelevel met oplopende voorraadniveaus. Ze produceerden te veel producten die ze niet nodig hadden en te weinig producten waar klanten wél om vroegen.’

Control tower voor supply chain visibility

PwC ontwikkelde voor deze fabrikant een meerjarig transformatieprogramma met onder meer uitvoering van een wereldwijde netwerkstudie, implementatie van sales & operations planning en advanced planning-systeem en opzet van een nieuwe cross-functionele organisatie met meer dan 800 supply chain professionals. ‘Maar tijdens de uitvoering van dat transformatieprogramma brak de pandemie uit. Dat leidde tot een gigantische stijging van de luchtvrachtkosten, soms met een factor 3 of 4. Met name voor spoedleveringen van spare parts werd veel gebruikgemaakt van luchtvracht. Ook zagen we de vraag inzakken omdat mijnen in Afrika en Zuid-Amerika moesten sluiten. Stroomopwaarts werden we geconfronteerd met leveranciers die niet op tijd konden leveren’, legt Verheyen uit.

De behoefte aan meer inzicht in de keten was dus groot. Binnen enkele weken installeerde PwC een control tower voor end-to-end supply chain visibility. In feite bestond deze control tower uit een landingspagina die toegang bood tot alle operationele, commerciële en financiële data. ‘De grootste waarde ontstaat op het snijvlak van al die data. Als je de operationele prestaties kunt beïnvloeden en zichtbaar maken wat de financiële impact daarvan is, kun je daadwerkelijk waarde creëren.’

Besparing op luchtvrachtkosten

De control tower maakte duidelijk in welke landen problemen ontstonden. Waar werd overgeschakeld van zeevracht op luchtvracht? ‘De control tower bood de mogelijkheid om de responstijd te verbeteren. Een klant in Zuid-Afrika plaatste op een gegeven moment een grote order bij de fabriek in Zweden, maar die kon niet op tijd leveren. De control tower liet zien dat de betreffende producten in Congo wel op voorraad lagen. Op die manier konden we toch aan de vraag van de klant voldoen’, verklaart Verheyen.

De control tower leidde tot grote besparingen, met name in luchtvrachtkosten. Het gebruik van luchtvracht voor spare parts daalde met 40 procent, voor verbruiksgoederen zelfs met 66 procent. Verheyen: ‘Het effect daarvan was meteen zichtbaar in de winst- en verliesrekening van het bedrijf. Elk kwartaal groeide de operationele winst met 5 tot 10 miljoen euro. End-to-end supply chain visibility kan dus meteen een grote impact hebben op het bedrijfsresultaat.’