Supply Chain van de Toekomst biedt ondernemers ondersteuning

Supply Chain van de Toekomst

Ondernemers moeten onder druk van geopolitieke krachten en de huidige energie-, duurzaamheids- en grondstoftransities ook de komende jaren rekening houden met nieuwe crises. Om hen in dit proces te ondersteunen, is ondernemersvereniging Evofenedex gestart met het project ‘Supply Chain van de Toekomst’. Daarin worden de uitdagingen in supply chains op het gebied van onder meer geopolitiek, digitalisering, verduurzaming en arbeid geanalyseerd.

Met de Russische aankondiging van het zo goed als volledig stopzetten van de gasleveranties aan de EU, komen supply chains verder onder druk te staan. De energiecrisis maakt het daarmee volgens Evofenedex noodzakelijk dat ondernemers hun ketenprocessen weerbaarder, wendbaarder en meer flexibel maken. De huidige energiecrisis past volgens de vereniging in het beeld van elkaar snel opvolgende ketendisrupties. Veel energie-intensieve productie raakt als gevolg van de hoge energie- en grondstoffenprijzen immers in de knel.

Zo gaven de afgelopen tijd verschillende bedrijven aan hun productie te moeten terugschroeven, wat weer leidt tot tekorten aan afgeleide producten waardoor andere sectoren ook onder druk komen te staan. Door de productie van kunstmest te verminderen, komen bijvoorbeeld ook de leveringen van droogijs, koolzuurgas en AdBlue onder druk te staan. Droogijs is essentieel voor het koelen van farmaceutische producten zoals vaccins, zeker in luchtvracht, koolzuur is een grondstof voor de frisdrank- en biersector, en AdBlue is een noodzakelijke toevoeging om de uitstoot van dieselmotoren te beperken.

Nieuwe crises

Evofenedex verwacht dat onder druk van geopolitieke krachten en de huidige energie-, duurzaamheids- en grondstoftransities ondernemers ook de komende jaren geconfronteerd zullen worden met nieuwe crises. Deze laten zich naar verwachting steeds minder goed oplossen met tijdelijke ingrepen, maar vragen volgens de ondernemersvereniging om een fundamenteel andere inrichting van supply chains. Dit om blijvend wendbaar en weerbaar te worden en daarmee beter te presteren in ‘het nieuwe normaal’, waarin disrupties zoals Covid, de containercrisis of de huidige energiecrisis met regelmaat opduiken.

Supply Chain van de Toekomst

Het project Supply Chain van de Toekomst moet ondernemers in dat proces ondersteunen. Zo worden in dit project de uitdagingen in supply chains op het gebied van onder meer geopolitiek, digitalisering, verduurzaming en arbeid geanalyseerd. Enkele belangrijke overwegingen hierbij zijn: het spreiden van leveranciers, verschillende afzetmarkten aanboren, strategisch voorraadbeheer, ketensamenwerking gericht op duurzame continuïteit en het maken van strategische keuzes voor productieprocessen en afzetmarkten die prioriteit hebben.