Supply chain start-ups nog steeds in trek bij investeerders

supply chain start-ups

Terwijl uit heel Europa de aanmeldingen voor de Supply Chain Start-Up Contest binnenstromen, maken scm-startups.com en Supply Chain Media op Webinar Wednesday alvast de balans op van de start-up-markt. De belangrijkste conclusie is dat supply chain start-ups relatief weinig last hebben van de terughoudendheid onder investeerders. Markus Börner van scm-startups.com: ‘Dat bewijst dat supply chain als vakgebied steeds belangrijker wordt. Gelukkig, want we hebben veel uitdagingen die om een oplossing vragen.’ 

Door Marcel te Lindert

Het aantal start-ups in supply chain is de afgelopen tien jaar flink gegroeid. Dat blijkt uit analyse van scm-startups.com, dat het oprichtingsjaar van 343 start-ups heeft genoteerd. Tot aan 2012 was het aantal nieuwkomers per jaar op de vingers van één hand te tellen. Dat veranderde in de jaren daarna en bereikte het voorlopige hoogtepunt in 2019 en 2020. In beide jaren kon Markus Börner maar liefst 59 nieuwe namen aan zijn lijst met start-ups toevoegen. ‘Dat de piek in 2019 en 2020 ligt, is geen reden tot zorg. Uit ervaring weten we dat heel prille start-ups vaak nog onder de radar opereren en daarom ook nog niet door ons zijn gespot.’

Börner is samen met Mathias Bosse medeoprichter van scm-startups.com. Het platform biedt een overzicht van de supply chain start-ups die in Europa actief zijn. ‘We hebben het platform opgericht omdat we zagen dat veel start-ups in supply chain moeite hadden toegang te krijgen tot de uiterst gefragmenteerde markt. Wij helpen start-ups om zichtbaarheid te creëren en we helpen bedrijven om met hen in contact te komen. Belangrijk, want in supply chain hebben we veel uitdagingen die om een oplossing vragen. Gelukkig zien we dat supply chain een steeds relevanter domein is geworden voor de start-up scene.’

Focus op duurzaamheid

De toenemende relevantie blijkt ook uit een analyse van het geïnvesteerde geld. In het algemeen is het voor start-ups lastiger geworden om kapitaal te vinden. Veel durfkapitaalfondsen zijn door de stagnerende economie terughoudend geworden. Het supply chain-domein onttrekt zich echter aan deze trend. Terwijl het geïnvesteerde kapitaal in andere sectoren vorig jaar is afgenomen, is dat in de supply chain vrijwel gelijk gebleven. ‘Ook hieruit blijkt dat supply chain als vakgebied belangrijker is geworden. De grote durfkapitaalfondsen blijven investeren in supply chain. Dat betekent niet dat supply chain start-ups het gemakkelijk krijgen, maar wel dat start-ups in andere sectoren het nog moeilijker krijgen.’

Wel signaleert Börner dat de focus binnen het supply chain-domein verschuift. Vóór 2020 waren de meeste start-ups actief op terreinen als supply chain visibility, digitale expeditie en inkoop. Hun oplossingen waren gericht op het digitaliseren van bestaande, veelal handmatige processen. ‘Na 2020 zien we dat veranderen. Dat heeft niet alleen te maken met de pandemie en de oorlog in Oekraïne, maar ook met de toenemende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Die dwingt bedrijven hun leveranciers te monitoren op duurzaamheid. Daarom zien we veel start-ups op dat vlak.’

Verantwoord inkopen

Duurzaamheid is precies het domein van Responsibly, winnaar van de Supply Chain Start-up Contest in 2022. Dit Deense bedrijf is in 2021 opgericht met maar één doel: inkopers in staat stellen verantwoord in te kopen. Daarvoor is meer nodig dan inzicht in de CO2-uitstoot van leveranciers, benadrukt chief product officer Hope Jeter. ‘80 tot 90 procent van de footprint van bedrijven wordt veroorzaakt door leveranciers. Dat gaat – naast CO2 – ook over ontbossing en biodiversiteit, dwangarbeid en diversiteit. Zowel overheden, investeerders als klanten accepteren niet langer dat bedrijven geen actie ondernemen.’

Tot nu toe hebben inkopers geen inzicht in de prestaties van leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Als de data daarover al beschikbaar zijn, zijn die vaak verspreid over documenten, spreadsheets en andere databases. Het verzamelen en analyseren van al die data is tijdrovend. ‘Responsibly biedt een schaalbaar platform dat het mogelijk maakt automatisch data te verzamelen en te analyseren, zelfs zonder leveranciers daar actief in te betrekken. Ons platform is gekoppeld aan honderden databases, websites en rapportages’, legt Jeter uit.

Voorzichtigheid overheerst

Mede door de aandacht die de Supply Chain Start-up Contest heeft opgeleverd, kijkt Responsibly met vertrouwen naar de toekomst. Bij andere supply chain start-ups heerst over het algemeen voorzichtigheid, al is het sentiment niet zo negatief als begin 2020. Dat blijkt uit het jaarlijks terugkerend onderzoek van Supply Chain Media onder start-ups. ‘Logisch dat in 2020 net na het uitbreken van de pandemie het pessimisme overheerste. Uiteindelijk was die situatie voor veel start-ups toen niet zo slecht als aanvankelijk werd gedacht’, stelt Börner.

Na het dieptepunt in 2020 waren veel start-ups in 2022 alweer een stuk positiever over hun kansen. Dit jaar is de stemming weer iets negatiever door de onzekerheid in de economie. ‘Het is wat lastiger geworden om samen te werken met partners en nieuw kapitaal te verwerven. En net als vorig jaar blijft het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden’, stelt Martijn Lofvers, CEO en chief trendwatcher van Supply Chain Media. Responsibly is wat minder negatief over het aantrekken van nieuw personeel. Jeter: ‘Ons voordeel is dat we actief zijn in duurzaamheid. Veel mensen willen werken bij een bedrijf dat een positieve impact kan maken en zoeken werk op het gebied van duurzaamheid.’

Aanmelden vóór 20 maart

Wie dit jaar de Supply Chain Start-up Contest wint, wordt duidelijk tijdens het inNOWvate Supply Chain Event op 11 mei. Een deskundige jury met Martijn Lofvers (CEO van Supply Chain Media), Jean-Baptiste Clouard (CEO van Flowlity), Joost Bous (voormalig CSCO van Action), Mathias Bosse (medeoprichter van scm-startups.com) en Thijs Gitmans (investeerder) beoordeelt de deelnemende start-ups op de commerciële kansen, mate van innovatie, praktische toepasbaarheid en helderheid van de boodschap. Alle kandidaten met een vermelding op de Maturity Matrix 2023 zijn benaderd en kunnen zich nog tot maandag 20 maart aanmelden.