‘Supply chain planners moeten een outside-in mindset ontwikkelen’

transport visibility-platforms

Nu supply chain planning steeds volwassener wordt, moeten planners hun focus veranderen en een outside-in mindset ontwikkelen. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken naar de bedrijfsdoelstellingen, vervolgens moeten strategieën en processen die deze doelstellingen ondersteunen op elkaar worden afgestemd, aldus Gartner. Op de in november in Denver gehouden Gartner Supply Chain Planning Summit legden analisten van het bedrijf uit hoe planners op die manier beter kunnen presteren en de bedrijfsdoelstellingen effectief ondersteunen.

Uit recent onderzoek van Gartner is gebleken dat 84 procent van de bedrijven al een Sales & Operations Planning-proces (S&OP) heeft ingevoerd. ‘Dit bewijst hoezeer de planningsfunctie zich inmiddels ontwikkeld heeft. Het is echter niet het einde van de reis’, aldus Marko Pukkila, Vice President en Team Manager bij Gartner.

Dankzij geavanceerde technologieën en algoritmes hebben planners nu toegang tot meer datapunten dan ooit tevoren en zijn de prognoses gedetailleerder en frequenter geworden. Dit gaat echter gepaard met hogere verwachtingen bij leidinggevenden en belanghebbenden, aldus Gartner.

Om die reden moeten planners hun mindset aanpassen en niet alleen enorme hoeveelheden data verstrekken, maar aan de hand van die gegevens ook conclusies trekken over toekomstige kansen en risico’s. In plaats van reactief op de forecast te reageren, zouden ze zich volgens Pukkila moeten richten op het actief ondersteunen van de algemene bedrijfsdoelstellingen.

‘Outside-in mindset’

Gartner noemt dit een ‘outside-in mindset’ en schetst drie stappen om deze transformatie te bereiken: 1) Realiseer je dat het nú de tijd is om te transformeren, 2) Heroriënteer het planningsteam naar bedrijfsresultaten, en 3) Word de orkestrator van succes. Supply chain planners zijn volgens Gartner ook perfect gepositioneerd om verschillende afdelingen zich achter een gemeenschappelijk plan te laten scharen ter ondersteuning van de bedrijfsdoeleinden.

‘De gedachte achter een outside-in mindset is om je bewust te zijn van wat er om je heen gebeurt – of het nu gaat om een bedrijfsdoelstelling of een opkomende recessie – en de planningsfunctie proactief te gebruiken om interne processen op te zetten die geoptimaliseerd zijn voor wat de toekomst  brengt’, aldus Pukkila.