Supply chain manager verdringt inkoopmanager

Het aantal vacatures in supply chain management groeide afgelopen jaar met 10 procent ten opzichte van 2014. Toegenomen productie, groeiende e-commerce-activiteiten en supply chain-optimalisatie liggen ten grondslag aan deze groei in de vraag naar supply chain professionals. Dat blijkt uit een arbeidsmarktanalyse van Yacht.

De vraag naar inkoopmanagers is in de afgelopen twee kwartalen gedaald met 19 procent en 7 procent ten opzichte van 2014 terwijl de vraag naar supply chain managers in dezelfde kwartalen is gegroeid met respectievelijk 16 procent en 10 procent. Het inrichten van nieuwe delivery-concepten en de focus op het optimaliseren van de planning en logistiek binnen zowel de industrie als logistieke dienstverlening verklaart deze toenemende interesse in de rol van de supply chain manager.

De functies ‘supply chain planner’ en ‘supply chain engineer’ lieten in 2015 de grootste groei zien in aantallen vacatures. Ten opzichte van 2014 was er in 2015 maar liefst 30 procent meer vraag naar deze professionals. Veelal worden deze rollen ingevuld door pas afgestudeerde hbo- of universitair opgeleide supply chain professionals als eerste stap in hun carrière.

De structurele groei in vacatures binnen het vakgebied supply chain management sinds 2013 leidt in diverse regio’s tot krapte in de arbeidsmarkt. In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Zuid-Oost-Brabant ligt het aantal vacatures gemiddeld vier keer hoger dan het aantal beschikbare professionals in deze regio’s.