Supply chain management rijpt in Nederland

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de afgelopen twee jaar flinke vooruitgang geboekt met supply chain management. Dat blijkt uit de tweede editie van de Nationale Supply Chain Monitor, het periodieke onderzoek van BLMC in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Sinds de vorige editie in 2013 zijn Nederlandse bedrijven gemiddeld een volle trede gestegen op de vijf treden tellende SCM-ladder die leidt naar volwassenheid, al blijkt tegelijkertijd dat de weg naar die volwassenheid voor veel bedrijven nog steeds erg lang is.

Het onderzoek toont aan dat bedrijven met name hun eigen organisatie vrij goed op orde hebben. Op een schaal van 1 tot en met 5 scoren ze op thema’s als organisatiecultuur (3,25) en interne samenwerking (3,11) vrij hoog, maar samenwerking met klanten (2,69) en leveranciers (2,59) blijft vooralsnog achter. ‘De interne organisatie is er klaar voor; nu gaat het om het toepassen van horizontaal gerichte organisatieprocessen. Denk aan de vorming van cross-functionele of cross-organisationele teams’, concludeert onderzoeker Maarten Snijders van BLMC.

Kopgroep groeit

Voor het onderzoek hebben 112 supply chain professionals een online lijst met zestig vragen over zeven thema’s ingevuld. Uit hun antwoorden blijkt dat de groep koplopers in vergelijking met 2013 licht is gegroeid, terwijl de groep achterblijvers met maar liefst een kwart is afgenomen. Ook nu weer blijkt dat zowel de koplopers als de achterblijvers relatief hoog scoren als het gaat om organisatiecultuur en interne samenwerking, maar vooralsnog kansen laten liggen op het terrein van externe samenwerking. De koplopers zetten wel goede stappen op dat gebied.

Eén van de punten waarop koplopers zich onderscheiden van de middenmoters en achterblijvers is de wijze waarop ze klanten en leveranciers betrekken bij interne trainingen en periodieke meetings om informatie te delen en trends te bespreken. Ook de middenmoters maken vorderingen, getuige het verhoudingsgewijs grote aantal bedrijven uit deze groep dat werkt met kritieke prestatie-indicatoren die de hele keten omvatten.

Eén van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren is leiderschap, het thema waarop met name de achterblijvers een groot gat laten vallen. Leiderschap is onontbeerlijk om afdeling- en organisatie-overstijgende acties te realiseren en de volgende trede op de SCM-ladder te beklimmen. Samenwerking met andere afdelingen of met andere organisaties stelt immers bijzondere eisen aan de professionals en zonder leiderschap is het lastig om de benodigde transformatie te realiseren. Niettemin stemmen de uitkomsten van de Nationale Supply Chain Monitor optimistisch. Die laten zien dat het gat tussen de theoretische beloften van SCM en de praktische realisatie daarvan nog altijd groot is, maar wel kleiner wordt. Snijders: ‘Dit onderzoek laat zien dat succesvol supply chain management voor steeds meer organisaties niet alleen een ideaal is, maar ook langzaam realiteit wordt.’

Het rapport is te downloaden via de website van BLMC, www.blmc.nl.