Supply Chain Magazine maart 2017 – Supply Chain Planning & Tools

INHOUDSOPGAVE SUPPLY CHAIN MAGAZINE 2, 2017

Verschijningsdatum: 24 maart 2017

16 | Profile Nico Kuipers

Supply Chain Director Nico Kuipers kijkt bij handelsbedrijf Fabory al twee jaar vanuit de productmarktcombinatie naar supply chain. Vanaf 1 april komt daar de verantwoordelijkheid voor het Britse zusterbedrijf Cromwell bij. Zijn uitdaging blijft: hoe verenig je de focus op customer service met een op kostenefficiëntie ontworpen supply chain?

22 | Gij zult… data verzamelen

‘We worden overspoeld door een data-tsunami. Hoe kunnen we dit binnen de supply chain gebruiken om tot een betere planning te komen? Laat je niet beperken en ga vooraf vooral niet bedenken of je het wel nodig heb; dat zal later uit de data wel duidelijk worden’, predikt Freek Aertsen, managing partner EyeOn en Academic Director van de TiasNimbas Business School.

24 | Nieuwe S&OP-fase

Wie de kansen van Sales & Operations Planning (S&OP) volledig wil benutten, zal in zijn supply chain moeten segmenteren. Segmentatie start met het onderscheiden van verschillende vraagpatronen, maar vraagt ook om het formuleren van de juiste maatregelen als reactie op die vraagpatronen. Tools met geavanceerde analysetechnieken voor forecasting en simulatie zijn daarbij onmisbaar.

38 | Supply Chain Professional 2017

Wie wordt de opvolger van Jeroen Eijsten als Supply Chain Professional van het jaar? De strijd is toegespitst op drie kandidaten: Anouk Wissink (Vezet), Pieter Franssen (Diversey Care) en Marc Vogels (Mead Johnson Nutricion). Tijdens de Supply Chain Day, 12 april bij Interface in Scherpenzeel, zullen ze zich voor het eerst presenteren; de finale volgt op 21 juni.

Verder in dit nummer

10 | Nieuws

  • ‘Houd forecast simpel, dat vermindert de werklast’
  • Budgetketen Action: meer omzet, winst en winkels
  • Presentatie Fiskars op Logy-conferentie in Helsinki

15 | Snapshots

Een foto-impressie van het netwerk- en kennisevent Supply Chain Women, 8 maart door Supply Chain Media georganiseerd op het hoofdkantoor van Liberty Global in Amsterdam. Bij de ‘gastheer’ is het percentage vrouwen in het management 28, in de board ligt het percentage op 13. ‘Als vrouw moet je bewust mikken op een carrière’, adviseerde Ivanka Janssen (PepsiCo).

31 | Checklists

De checklist ‘Klaar voor Transport 4.0?’, die Supply Chain Media met Transporeon heeft ontwikkeld, verschaft inzicht in de digitalisering van de externe logistiek. Inzicht verschaft ook de checklist ‘Verbeteren van teamprestaties’ (p. 43), een coproductie met Inspired Movement. Hoe kun je als supply chain-team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

32 | S&OP-succes Tanatex

Tanatex (textielchemicaliën) stapte over op één planning voor productie en supply, op basis van een zo accuraat mogelijke vraagvoorspelling. Het alignment vindt daarbij plaats via de overlegcyclus Sales & Operations Planning (S&OP). Het resultaat binnen een jaar: de productbeschikbaarheid steeg van 86% naar 97%, de leverbetrouwbaarheid van 85% naar 97%.

47 | Professionals Club

Welke verbeteringen kun je realiseren door het slim analyseren van sportdata? En hoe pas je sociale innovatie toe bij golf om sneller tot kennisuitwisseling en samenwerking te komen? En welke golfer voorspelt het beste zijn eigen prestaties in 18 holes? Ontdek het allemaal 19 mei tijdens het vierde golf-event, georganiseerd door de SCM Professionals Club en DSV Solutions.

OVERIG

5 INDEX VAN PERSONEN & ORGANISATIES • 10 NEWS & BACKGROUND • 14 COLUMN JAN KRAAIJEVELD • 23 COLUMN EDWARD HEIJNEN •  45 TOOLS AND TECHNOLOGY • 49 CAREER MOVES • 50 NEXT & ADVERTEERDERSINDEX