Supply Chain Magazine juni 2017 – Logistieke uitbesteding

INHOUDSOPGAVE SUPPLY CHAIN MAGAZINE 4, 2017

Verschijningsdatum: 9 juni 2017

10 | 3PL-metrokaart 2017

De explosieve groei in e-commerce maakt e-fulfilment richting consumenten een aantrekkelijke nieuwe markt voor de traditionele logistiek dienstverleners. Toch geeft de achtste editie van de 3PLmetrokaart van Supply Chain Magazine weinig veranderingen in het spelersveld weer. Wel komen ondertussen start-ups uit binnen- en buitenland met innovaties in de logistiek.

22 | Profile Hilda ten Brink

Hilda ten Brink zorgt ervoor dat de global supply chain voor Unilever Food Solutions een meerwaarde oplevert voor het bedrijf. Om in te kunnen spelen op een snel veranderende foodmarkt is de zij de verbindende factor in een netwerk van sales, marketing, R&D, leveranciers en producenten, experts van strategische planning en acht global marktclusters.

28 | Gij zult… in data voorzien

Gij zult control towers gebruiken om daadwerkelijk uw supply chain te voorzien van data en daarmee betere beslissingen nemen. Veel bedrijven spréken over control towers, slechts enkele bedrijven halen hieruit de maximale toegevoegde waarde, betoogt Carlo Peters, Principal Consultant bij Buck Consultants International in zijn preek.

40 | Uitbesteding supply chain

Voor Thermo Fisher, hightech-bedrijf in elektronenmicroscopen, consolideert industrieel integrator MAG45 een groot aantal leveranciers, waardoor het de mogelijkheid krijgt om zich te focussen op de belangrijkste leveranciers. Dankzij deze ondersteuning kan Thermo Fisher verder groeien, onder meer in de VS, en heeft het bedrijf het aantal leveranciers afgebouwd van 1400 naar 350.

Verder in dit nummer

10  | Nieuws

  • 3PL-metrokaart: stilte voor de storm in logistiek
  • UPS veroordeeld voor ‘illegaal’ transport belastingvrije sigaretten
  • Kwaliteit Supply Chain Professionals belangrijk bij NL-vestiging

15 | Checklists

In dit nummer maar liefst vier checklists om te kijken waar uw bedrijf staat op bepaalde terreinen, zoals implementatie van supply chain management, het al dan niet een teamspeler zijn van uw Warehouse Management Systeem, een analyse van distributienetwerken en de impact van Big Data. Partners in deze checklists zijn BLMC, SAP, Groenewout en R&G Global.

19 | Snapshots

Foto-impressie van het 19 mei bij de Amsterdamse Golf Club door DSV Solutions en de SCM Professionals Club georganiseerde Supply Chain Golf Tournament. Johan Smithjes (Navico) voorspelde het beste zijn eigen prestaties en won de Forecasting Accuracy Game, terwijl Charles Vanderstraeten (Cebeo) zich liet kronen tot Champion Supply Chain Open 2017.

43 | Facts & Figures

Centraal staat de innovatiekracht van 3PL’ers in een onderzoek van Supply Chain Digest en JDA (2017). Opvallend is dat verladers en 3PL’ers een geheel eigen kijk hebben op deze kracht van 3PL’ers. Waar vier procent van de verladers de innovatiekracht van 3PL’ers beoordeelt als hoog, beoordeelt een op de drie 3PL’er zichzelf als hoog-innovatief.

49 | Career Moves

Prof. dr. ir. Jan Fransoo verruilt zijn baan als Professor of Operations Management & Logistics en Graduate School Dean aan de TU Eindhoven voor die van Professor en onderzoeksdecaan aan de Kühne Logistics University in Hamburg. ‘Het kwam op mijn pad. Het contrast tussen de twee opleidingsinstituten is erg groot en dat maakt het een interessant avontuur.’

Overig

5 INDEX VAN PERSONEN & ORGANISATIES • 10 NEWS & BACKGROUND 29 COLUMN EDWARD HEIJNEN • 44 MINDMAP AUTOMOTIVE SUPPLY CHAINS 4.0 • 47 TOOLS AND TECHNOLOGY • 50 NEXT & ADVERTEERDERSINDEX