Supply Chain Magazine april 2016 – Innovatie

INHOUDSOPGAVE SUPPLY CHAIN MAGAZINE 3, 2016

Verschijningsdatum: 22 april 2016

22  |  Profile Ilse van Koetsveld

Ilse van Koetsveld zegt ‘een perfecte match’ met haar werkgever Wessanen te hebben. De Director Supply Chain kon meteen vanaf haar komst in 2014 haar ei kwijt bij het bedrijf dat zich meer en meer ging toeleggen op gezonde voeding. ‘De uitdaging was: wat moeten we doen om het supply chain-netwerk zo in te richten dat het past bij het nieuwe bedrijfsmodel?’

28 |  Gij zult… met uw tijd meegaan

Wat betreft procesinnovaties staan bedrijven aan de vooravond van een revolutie – de vierde industriële revolutie – waaraan digitale technologieën ten grondslag liggen. Voor bedrijven die de noodzaak van verandering niet erkennen, zullen de gevolgen groot zijn. Gij zult… met uw tijd meegaan, betogen dan ook Bas Voeten en Frank Backx (PwC) in De Preek.

30 |  Innoveren is investeren in mensen

Het omarmen van disruptieve innovaties gaat de sectoren logistiek en supply chain lastig af. Het probleem zit niet zozeer in de kennis en beschikbaarheid van nieuwe technologie, maar in het sociale aspect van innovatieprocessen. Innovatie vraagt om investeringen in mensen, leiderschap, cultuur en samenwerking. En om tijd.

38 |  3D-printing: kansen in supply chain

Een groot deel van het bedrijfsleven is vooralsnog blind voor de kansen die 3D-techniek biedt. Het probleem is dat ze 3D-printing louter als een nieuwe productiemethode beschouwen, terwijl de grote voordelen vaak elders in de supply chain liggen. ‘De grenzen tussen productie, handel en logistiek zullen vervagen.’

Verder in dit nummer

10 | Nieuws

  • Kostenreductie hoog op logistieke agenda
  • Stefan Kleijngeld Jong Logistiek talent van 2016
  • Fashion-keten wordt minder old-fashioned

17 | Global Trade Map 2016

Internationale handel kan aanzienlijk meer risico met zich meebrengen dan eenvoudige nationale transacties tussen ondernemingen. Supply Chain Magazine en Amber Road hebben daarom de Global EU Trade Map samengesteld. Deze biedt een overzicht van de huidige EU-handelsovereenkomsten en inzicht in potentiële handelsrisico’s en hoe deze in te perken.

21 | Snapshots

Foto-impressie van S&OP in one day van Involvation, gehouden op landgoed de Horst in Driebergen. Deelnemers aan het spel The Fresh Connection focusten enerzijds op het redden van een bedrijf van de ondergang, maar kregen daarnaast theatrale presentaties. Daarbij stond S&OP vaak voor Schateren & Ongeremde Pret. En dat allemaal in één dag…

43 | Facts&Figures

De snelheid richting markt en kostenverlaging zijn voor bedrijven in de industrie de twee belangrijkste redenen voor samenwerking op het gebied van innovatie. Dat gaf in beide gevallen exact een kwart van de door Forbes en KPMG onderzochte bedrijven aan. Als derde motivatie gaven de bedrijven ‘toegang tot nieuwe technologieën’ aan, met 21 procent.

49 | Career moves: Marc van het Boscher

Marc van het Bolscher is de nieuwe Global Supply Chain Manager bij Tanatex Chemicals en in die hoedanigheid wereldwijd verantwoordelijk voor het supply chain-proces, inclusief voorraadbeheer, logistiek, distributie en diverse afdelingen customer care. ‘Ik ben geen productspecialist, maar supply chain is volgens mij vooral procesdenken.’

Overig

5 INDEX VAN PERSONEN & ORGANISATIES • 10 NEWS & BACKGROUND • 28 COLUMN EDWARD HEIJNEN  • 45 TOOLS AND TECHNOLOGY • 50 NEXT & ADVERTEERDERSINDEX