Supply chain finance to the rescue

Het zal u niet zijn ontgaan. We leven in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn overal voelbaar. Werkkapitaal, ofwel het verschil tussen vlottende activa en passiva, is schaarser dan ooit. Dit leidt tot voortdurende druk op betalingstermijnen en voorraden.

Voor leveranciers betekent dit meer geldbeslag in voorraden en langer wachten op geld met liquiditeitsproblemen tot gevolg. Daarbij hebben leveranciers vaak beperktere toegang tot korte termijn financiering waardoor financieringskosten oplopen. De gevolgen: een financieel instabiele en risicovolle supply chain.

Het goede nieuws is dat supply chain management hierdoor belangrijker wordt dan ooit. Het slechte nieuws is dat te veel kapitaaldruk ruimte ontneemt voor innovatieve supply chain oplossingen; noodzakelijk om onder meer de behoefte aan werkkapitaal structureel te reduceren. Lastig. Maar hulp is onderweg en wel uit onverwachte hoek: supply chain finance!

Vraagvariabiliteit en – onzekerheid is van alle tijden. Als de crisis daar al verandering heeft aangebracht, dan zeker niet ten goede. Om kunnen gaan met deze vraagvariabiliteit en – onzekerheid is basisvoorwaarde voor het succes van onze onderneming, zo leren de succesverhalen. Goed om ons te realiseren is dat wij niet de enigen zijn die zich voor deze uitdaging gesteld zien. Ook onze concurrenten. Dus zodra wij beter om kunnen gaan met die variabiliteit en onzekerheid zijn we spekkoper.

Beste remedie is vanzelfsprekend onnodige variabiliteit en onzekerheid te elimineren. Denk hierbij aan het reduceren van ontkoppelpunten, rationalisatie van veiligheidsbuffers en inzicht in sell out data. Zijn de grenzen hierin bereikt, dan resteren technieken om variabliteit te bufferen voordat het onze keten negatief beïnvloed. Hierbij moet u denken aan capaciteitsvoorraad en levertijdflexibiliteit. Nadeel van deze technieken is dat ze in eerste instantie beide, zij het bescheiden, aanspraak doen op werkkapitaal om het in tweede instantie dubbel en dwars terug te verdienen. Lastig natuurlijk in tijden van kapitaalschaarste. Maar als gezegd, supply chain finance kan hierbij helpen.

De rol van supply chain finance is het optimaliseren van de beschikbaarheid en kosten van werkkapitaal binnen een afnemer- leverancier relatie. Een niet nieuwe maar, zeker in supply chain land, redelijk onbekende vorm van supply chain finance is reverse factoring. Misschien bent u bekend met factoring waarbij een leverancier een factormaatschappij of bank inschakelt om zijn facturen te bevoorschotten. Bij reverse factoring wordt het factoringsproces geïnitieerd door de debiteur zelf. De debiteur zet samen met de bank een programma op waarbij facturen van leveranciers snel worden beoordeeld en geaccordeerd. Op basis van deze geaccepteerde factuur geeft de bank de leverancier een mogelijkheid om de openstaande factuur versneld te innen. Deze vooruitbetaling door de bank gebeurt op basis van de kredietwaardigheid van de afnemer, vaak een grote speler, waardoor de kosten laag blijven. Werkkapitaal wordt zodoende goedkoper.

Belangrijke voordelen liggen voor hand. Liquiditeitsproblemen in de keten behoren tot het verleden en de financiële stabiliteit van de supply chain wordt hersteld. Een ander belangrijk voordeel wordt vooralsnog echter onderschat. Met behulp van het goedkopere werkkapitaal kan op slimme wijze capaciteitsvoorraad en levertijdflexibiliteit worden ingezet om de variabiliteit van de marktvraag het hoofd te bieden. De voordelen, zowel operationeel als financieel, kunnen beslissend zijn: kortere en betrouwbare doorlooptijden, minder voorraad, lagere kosten en hogere reactiesnelheid, maar ook een lagere en beter voorspelbare behoefte aan werkkapitaal. In het beste geval doen we het zo goed dat het tijd wordt extra vraagvariabiliteit en – onzekerheid in de markt te introduceren om de concurrentie het leven zuur te maken.

Kortom, tijd om de banden met finance op korte termijn eens aan te halen. Supply chain finance to the rescue!

Alex Tjalsma, partner/consultant Involvation