Supply Chain Expats: Laurens van den Bovenkamp in de VS

Supply Chain Magazine maakte een serie miniportretten van in het buitenland werkzame Nederlandse supply chain professionals. Laurens van den Bovenkamp werd vier jaar geleden gevraagd als director supply chain bij Johnson & Johnson in de Verenigde Staten.

Rol supply chain

‘Het hoofdkantoor voor Johnson & Johnson’s wereldwijde supply chain is gehuisvest in de VS. Alle wereldwijde afdelingen in planning, sourcing, manufacturing en distribution rapporteren naar ons kantoor in New Jersey. Mijn verantwoordelijkheid ligt in external operations voor één van de vijf Johnson & Johnson-segmenten: orthopedics.

Nederlandse invloed

‘Nederlanders zijn van nature efficiency- en cost control-denkers. Tel daarbij op een paar competitieve University Msc-programma’s en de reislustige Nederlander en het effect is dat er relatief veel Nederlanders in supply chain-leiderschapsfuncties rond de wereld zitten.’

Cultuurverschillen

‘We zijn in Nederland gewend om te zeggen waar het – volgens onze focus – op staat. In andere landen waar ik gewerkt heb – Europa, Azië en nu in de VS – wordt het enerzijds gewaardeerd hoe transparant we zijn, anderzijds worden we door deze directe communicatie niet altijd als de grootste collaborators gezien. Het inleven in andere culturen, zonder veroordelend verschillen weten te benoemen, maar juist naar overeenkosten te kijken om verder op te bouwen, is een ervaring/les die menig Nederlander in het buitenland ondergaat.’

Toekomst

‘Ik heb geen concrete plannen voor verandering.’