Supply Chain Director 2040

mierenhoop

Hoe ziet het functieprofiel van de supply chain director er in de komende 25 jaar uit? Die vraag stelde Omera Khan van de University of London mij in een recent interview voor een whitepaper. Mijn antwoord: focus niet alleen op specifieke vaardigheden als data analytics, maar richt je op drie brede thema’s: strategisch denken, commerciële vaardigheden en digitale innovatie.

Supply chain directors moeten bedrijfsstrategieën beter begrijpen, uit de gebruikelijke supply chain-bubbel komen en de ontwikkelingen in de echte wereld bestuderen. Ze moeten – als een schaker – strategisch leren denken en patronen herkennen. Zich scenarioplanning eigen maken, business wargames spelen met uiteenlopende collega’s en oefenen in de uitvoering van onverwachte scenario’s.

Daarnaast moeten supply chain directors cruciale veranderingen in de markt beter aanvoelen: een vorm van commerciële trendwatching eigenlijk. De brexit bijvoorbeeld is een belangrijke politieke en economische gebeurtenis die is uit te tekenen. Maar er ontvouwen zich zakelijk ook megatrends en tegentrends die te voorspellen en te extrapoleren zijn: globalisering en regionalisering, consumentisme en duurzaamheid, protectionisme en vrijhandelsovereenkomsten, digitalisering en handwerk, enzovoort. Het is mogelijk om te voorspellen waar deze trends toe kunnen leiden en om de drijfveren hierachter te begrijpen – dat is ook echt een noodzakelijke vaardigheid voor de toekomstige supply chain director.

Digitale innovatie

Het derde thema is innovatie, vooral digitale innovatie. Supply chain-directeuren moeten intern goed kunnen uitleggen wanneer productinnovatie, procesinnovatie of service-innovatie de hoogste prioriteit heeft en echt concurrentieverschil oplevert. Veel bedrijven falen daarnaast nog in de implementatie van innovaties. Verandermanagement, visualisatie van projecten en storytelling zijn cruciale sleutels voor supply chain professionals om veranderingen snel en succesvol door te voeren, in de fabriek of in het magazijn, of in de benodigde IT-systemen voor uiteenlopende supply chains. Een belangrijke bron voor dit innovatiethema zijn start-ups met hun toepassing van het Business Model Canvas, de Scrum-methode en het denken in sprints.

Bredere oriëntatie

Het toekomstige functieprofiel van de supply chain director ziet er in mijn ogen fundamenteel anders uit dan het huidige. Universiteiten zullen snel hun curriculum voor de masteropleiding supply chain management drastisch moeten aanpassen. En bedrijven moeten nu al bij het aannemen van jonge talenten screenen op een bredere oriëntatie dan de supply chain alleen.

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl