Supply chain directeuren willen Nederland verder helpen

‘Supply chain management wordt in de wetenschappelijk literatuur afgeschilderd als een waar El Dorado met alleen maar win-win. Maar in de praktijk komt er relatief geen sikkepit van terecht.’ Hiermee begon prof. dr. Jack van der Veen van Nyenrode de startconferentie van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP). Binnen dit nieuwe platform voor en door eindbeslissers in de supply chain kunnen deelnemers kwesties, uitdagingen, problemen en dilemma’s rond supply chain management bespreken. ‘Ik zou graag zien dat hiermee de brug tussen bedrijven en wetenschap wordt gebouwd’, aldus Van der Veen.   Initiatiefnemers van SCELP zijn Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management van Nyenrode Business University, en Michel van Buren en Jelle Vonck van BLMC. ‘Supply chain management is een groot gedachtegoed, het is onze passie, maar toch gaat het nog niet zo hard’, stelde Michel van Buren tegenover de kleine vijftig deelnemers aan de aftrap van het platform op Nyenrode. ‘Dat heeft te maken met samenwerking, het begrip dat centraal staat in supply chain management. Waarom komt samenwerking zo lastig tot stand? Daar wil ik graag samen een antwoord op vinden.’ ‘Als we samen met de aanwezige supply chain beslissers de schouders eronder zetten, kunnen we het vakgebied erbovenop helpen,’ voegt Van der Veen hieraan toe.

Van der Veen riep op om een visie te formuleren en ambities te benoemen. ‘We moeten een stip aan de horizon zetten, een lonkend perspectief. Waar willen we over vijf, tien of vijftien jaar staan?’ aldus de hoogleraar, die aangaf dat het doel van SCELP is om uit te vinden hoe we die stip bereiken. ‘Daarvoor is nieuwe kennis nodig. SCELP moet een kraamkamer van nieuwe kennis zijn.’

Strategie en leiderschap

Van der Veen uitte de visie van SCELP: ‘Ketensamenwerking is de bron van al het goede, zowel intern als extern. Samenwerken doe je door met anderen in contact te komen. Kijk naar Silicon Valley in Californië.’ Samenwerking leidt volgens hem tot innovatie, of dat nu productinnovatie of procesinnovatie is. ‘Innovatie moet altijd als doel hebben om waarde te creëren: waarde voor de consument (sneller, beter, goedkoper), waarde voor het bedrijf (nieuwe producten en markten) of waarde voor de samenleving (duurzamer).’

De belofte van supply chain management is mooi in de ogen van Van der Veen, maar toch blijkt elke keer weer dat het maar niet lukt. ‘Het probleem ligt niet in het gedachtegoed van supply chain management zelf, maar in het feit dat het zo lastig te realiseren is.’ Hij is van mening dat bedrijven te veel bezig zijn met organisatiestructuur, KPI’s en IT-systemen en te weinig met strategie en leidershap. ‘Laten we de crisis aangrijpen om die supply chain eindelijk eens goed in te richten, zodat de supply chain een moneymaker wordt.’

Nederlands elftal

Van der Veen benadrukte het belang van teamwork. ‘Kijk maar naar het Nederlands Elftal. Goede spelers alleen zijn niet voldoende. Het gaat erom of ze als team willen samenwerken. De supply chain is a mental thing, geen bestaande entiteit. Tussen bedrijven is samenwerking moeilijker omdat er niet een gemeenschappelijk belang is. Het werkt daarom alleen bij een win-win situatie. Het gaat niet om de koek te verdelen, maar om de koek te vergroten. De nieuwe generatie managers wordt al volgens de principes van transparantie en integriteit opgeleid. Het probleem vormt de huidige generatie managers.’

Tijdens de conferentie bleek duidelijk dat de deelnemers niet alleen hun visie willen delen, maar ook hun ambities wilden uitspreken. Supply chain management in Nederland moet over vijf jaar Internationaal leidend en maatgevend zijn, een strategische positie in de boardroom hebben ingenomen, nieuwe vormen van leiderschap toepassen om samenwerking binnen organisaties en binnen netwerken te realiseren en breed in de maatschappij worden gewaardeerd als belangrijke bron van economische groei, sociale vernieuwing en duurzaamheid. Na een open discussie kozen de deelnemers voor zes thema’s die ze de komende tijd gaan behandelen.