Supply chain-directeur moet Du Pont-schema kunnen dromen

De supply chain-directeur of manager moet het bedrijfseconomische DuPont-schema kunnen dromen om zijn of haar CFO van dienst te kunnen zijn. Dat was de stelling die Supply Chain Magazine poneerde binnen de gelijknamige LinkedIn-groep.

Volgens Hans van Haaren, sectormanager Groothandel bij Rabobank, is het DuPont-schema een uitstekend hulpmiddel om te bepalen aan welke knoppen moet worden gedraaid voor een betere rendement. ‘Dat is de vraag die menig CFO bezighoudt’, zegt Van Haaren. ‘Met het DuPont-schema wordt de rentabiliteit van het totale vermogen uiteengetrokken om op die manier inzicht te verschaffen in de opbouw van de rentabiliteit.’

Van Haaren: ‘Hogere investeringen in activa uitgesplitst naar vast en vlottend (voorraden, debiteuren, liquide middelen) resulteren in hogere vermogenskosten – rente – en dat drukt op het resultaat. Kostenbeheersing werkt positief uit op de winstmarge en op de rentabiliteit van het vermogen. Daarnaast heeft ook verhoging van de omloopsnelheid, door bijvoorbeeld het verhogen van omzet, een positief effect. Dat kan met uitgekiend voorraadbeheer en actief debiteurenbeheer.’

Gokken met getallen

Voor een snelle analyse is het DuPont-schema een helder instrument en een goed middel om een brug te slaan naar andere functies, zoals finance. Maar meer dan een uitstekend hulpmiddel vinden de supply chain professionals in de discussie het echter niet. Voor innovatie is meer nodig, zo stelt Dennis Kraal, executive buyer bij Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Die kun je niet uit ouderwetse schema’s en leermodellen halen; daarvoor heb je inzicht nodig, gevoel voor de markt en hoofdzakelijk creativiteit.’ Volgens Kraal is het beter om een goede toekomstvisie met overtuiging uit te dragen om eventuele benodigde veranderingen door te voeren, dan het kunnen dromen van een aangeleerd schema. ‘Dat is gokken met getallen, zonder emotie van de mens. Met dit soort rekenprogramma’s wordt de mens op een gegeven moment uitgeschakeld.’

Hans Baltjes, opleidingsmanager Logistiek & Economie bij Hogeschool Windesheim, vraagt zich af of de CFO ook de supply chain manager van dienst zou moeten zijn. ‘Natuurlijk gedraagt een supply chain manager zich als een bedrijfskundige en weet hij de importantie van financiering, liquiditeit, ROI, werkkapitaal et cetera. Een bijdrage van de CFO in de vorm van een scenariocalculatie is voor vele supply chain managers meer dan welkom. Dit brengt de financiële functie meteen van een registratieve naar een proactieve verantwoordelijkheid. Misschien kan de supply chain manager dan meer ruimte maken om het gedachtegoed van Goldratt rond de financieel-economische berekeningsgrondslagen voor het voetlicht te krijgen. Ook bij de CFO.’