Supply chain-advies digitaliseert steeds verder – SCM Consulting Subway Map 2017-2018

SCM Consulting Subway Map

Het aantal supply chain-consultants en hun omzet blijft groeien in Nederland. In aantal adviesprojecten scoren Sales & Operations Planning en het herontwerp van supply chain-netwerken het hoogst. Analyse van big data en slimme algoritmes vindt nu ook steeds meer praktische toepassing in Nederlandse supply chain-projecten. De adviesomzet uit abonnementen – ‘Consulting-as-a-Service’, naast de gebruikelijke gedeclareerde uren – begint bij enkele bureaus substantieel te worden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse research naar Nederlandse adviesbureaus met een supply chain-adviespraktijk voor de SCM Consulting Subway Map 2017-2018.

Door Martijn Lofvers

De groei van de Nederlandse adviesmarkt zet hard door. Uit cijfers van onafhankelijk onderzoeksbureau Decisio blijkt de omzetgroei 7 procent te zijn in 2016, tegen 3 procent het jaar ervoor. Volgens Michael van der Velden, voorzitter van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA), melden meerdere consultingfirma’s over de eerste helft van 2017 een omzetgroei van meer dan 10 procent.

De adviesbureaus in Nederland hebben het het drukst met de focusgebieden van strategie en van supply chain plus inkoop. Respectievelijk 88 en 87 procent van de adviesbureaus melden overuren te hebben gemaakt op deze focusgebieden. Lean Management en Data Analytics kwamen bijna onderaan de lijst met toch respectievelijk 72 en 70 procent. Dat blijkt uit recent onderzoek door adviesbureau Berenschot en het online platform Consultancy.nl.

Digitalisering belangrijke aanjager voor advies

Uit de jaarlijkse inventarisatie van Supply Chain Magazine onder consulting-firma’s met een supply chain-praktijk blijkt dat digitalisering een belangrijke aanjager is voor advies. Slechts twaalf onderzochte adviesbureaus behalen een substantiële omzet met Predictive Analytics & big data in supply chain.

Het gebruik van data-analyse vindt een steeds een bredere toepassing in supply chain-advies. Chainalytics heeft voor een foodmultinational met hoofdkantoor in Amsterdam het tenderproces van transport verbeterd met behulp van de data en kennis van hun Freight Market Intelligence Consortium.

EyeOn verlaagde voor een leverancier van medische hulpmiddelen door Multi Echelon Inventory Optimization de kosten van veiligheidsvoorraden met 29 procent door grote hoeveelheden data en optimalisatie- en simulatietechnieken bijeen te brengen voor analyse. IG&H liet voor een Nederlandse non-foodretailer eigen algoritmes op meer dan honderd productkarakteristieken uit meer dan 35 bronnen los, met een voorraadreductie van 20 procent als gevolg.

PA Consulting heeft een enorme besparing op herverpakkingen voor een producent van consumentengoederen geleverd door de vele productkarakteristieken te analyseren en flexibiliteit in de productielijn te realiseren.

Consulting-as-a-Service

Met de toenemende digitalisering zouden de adviesbureaus naast de declareerbare uren ook omzet uit doorlopende abonnementen, het zogenaamde Consulting-as-a-Service, kunnen genereren. Slechts enkele Nederlandse adviesbureaus, waaronder Argusi, Gordian en Scenter, generen met abonnementen substantiële omzet.

Download: SCM Consulting Subway Map 2017-2018