Succesvolle aanpak duurzaam bevoorraden Hogeschool en Universiteit van Amsterdam

duurzaam bevoorraden

Vijf jaar lang werkten de Hogeschool (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) samen met hun leveranciers en logistiek dienstverleners aan het duurzaam bevoorraden van hun panden. Het leidde tot een aanpak voor duurzame logistiek die ook toegepast kan worden in andere grote steden. Met als resultaat minder gereden kilometers, meer elektrisch vervoer en een efficiëntere ontvangst van goederen.

Er is veel aandacht voor duurzame inkoop van bijvoorbeeld energie en transportmiddelen, maar weinig voor de logistiek achter de inkoop van producten en diensten, rapporteert Susanne Balm, projectleider duurzame logistiek aan de HvA. ‘De Universiteit en Hogeschool van Amsterdam vormen met respectievelijk 6000 en 4000 medewerkers, 34.000 en 45.000 studenten en meer dan 70 panden een stad op zich. Een gigantische hoeveelheid aan goederen en diensten is nodig om studeren en werken mogelijk te maken’, aldus Balm.

Als grote inkoper in Amsterdam startte de HvA daarom in 2014 een onderzoek naar de logistieke footprint van zowel HvA als UvA. Het resulteerde in drie oplossingsrichtingen: goederen bundelen bij de bron, het verminderen van afleverlocaties en het veranderen van inkoopbeleid en -gedrag. Facilitair medewerkers, onderzoekers, 85 studenten en praktijkpartners, zoals leveranciers, werkten vervolgens vijf jaar lang aan onderzoek en de implementatie van oplossingen.

Logistieke hub

Eén van de belangrijkste resultaten daarvan is wel de realisatie van een logistieke hub – Deudekom – aan de rand van de stad. Facilitaire goederen van vijf productgroepen, zoals printpapier en koffie, worden daar centraal afgeleverd, gebundeld en met elektrische vrachtvoertuigen naar de UvA- en HvA-locaties gebracht. De samenwerking tussen de hub en PostNL is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke formule. Ze wonnen er vorig jaar ook de aanbesteding van de Logistieke Hub Den Haag mee.

Het aantal gereduceerde kilometers in de logistieke ketens van leveringen voor UvA en HvA ligt inmiddels tussen de 50.000 en 100.000 per jaar. Daarnaast maken elektrische voertuigen – in lijn met de ambities uit de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek – op jaarbasis in de stad zo’n 52.000 uitstootvrije kilometers. De eisen en wensen omtrent duurzaam bevoorraden zijn waar mogelijk opgenomen in aanbestedingen voor de levering van cateringproducten en facilitaire goederen en diensten.

Pakketkluizen

duurzaam bevoorradenDaarnaast zijn voor een efficiënter vervoer in de stad op twintig locaties van HvA en UvA MyPup-pakketkluizen ingezet. Bezorgers van MyPup kunnen er privépakketten en zakelijke poststukken gebundeld afleveren, zodat de gebruiker ze daar kan afhalen. Van die ritten vindt bovendien 80 procent plaats met een elektrische vrachtfiets. Door het bundelen van deze goederenstromen is het aantal aflevermomenten aan de deur gereduceerd met 15 tot 20 procent.

‘We zijn trots op het resultaat’, laat Balm (foto) weten. ‘Door alle partijen te betrekken in het proces, brachten we ook de verschillende bedrijfsbelangen samen (facilitaire zaken, kennisontwikkeling en de leveranciers zelf). Dat maakt het soms lastig om tot oplossingen te komen, maar als het lukt, zijn het wel vaak oplossingen die lang meegaan.’ Toch zijn ze nog niet klaar, zegt Balm. ‘Er zijn nog veel mogelijkheden voor het opschalen van oplossingen in de stad. Daar werken we onder andere in het CiloLab-project aan, waar we – naast publieke inkopers – ook private inkopers stimuleren om het verschil te maken.’