Subsidie voor goederenvervoer per spoor

goederenvervoer per spoor

De gebruiksvergoeding die goederenvervoerders voor het spoor betalen, gaat fors omlaag. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is van plan de bijdrage bijna te halveren. De maatregel moet ervoor zorgen dat het spoorgoederenvervoer weer aantrekkelijker wordt ten opzichte van bijvoorbeeld de weg of de binnenvaart.

De positie van het spoorgoederenvervoer staat al jaren onder druk, bericht het FD. Zo is volgens de staatssecretaris het kostenniveau ten opzichte van andere transportvormen verslechterd. Ook is het volume dat over het spoor wordt vervoerd, gestagneerd. Daar komt bij dat Duitsland de gebruiksvergoeding gaat halveren, waardoor een ongelijk speelveld dreigde te ontstaan voor spoorvervoerders in Nederland.

Het nu bereikte akkoord over een verlaging van de vergoeding is gesloten aan de ‘spoorgoederentafel’; daaraan nemen behalve spoorvervoerders en het ministerie ook verladers, havens, terminals, spoorinfrastructuurbedrijven en ProRail plaats. Het kabinet wil dat het goederenvervoer per spoor de komende jaren groeit van 42 miljoen ton nu naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.

Goederenvervoer per spoor loopt uit de pas

Een woordvoerder van DB Cargo – de grootste spoorgoederenvervoerder in Nederland – laat in het FD weten dat het de eerste keer is dat de rijksoverheid erkent dat de concurrentiepositie van het goederenvervoer per spoor uit de pas is gaan lopen met het wegvervoer. ‘Dit is een kentering in het beleid en hopelijk het begin van een nieuw tijdperk’, aldus de woordvoerder.

De gebruiksvergoeding wordt verlaagd door het verstrekken van een subsidie van 12 tot 14 miljoen euro per jaar in de periode van 2019 tot 2023. Om ervoor in aanmerking te komen, moeten de goederenvervoerders deelnemen aan proefprojecten gericht op verbetering van de efficiency in de havengebieden, een betere logistieke samenwerking in de haven en het verminderen van geluidsoverlast en trillingen.

Bron: FD