Strategisch personeelsbeleid belangrijk voor logistieke bedrijven

strategisch personeelsbeleid

Bedrijven in de sector Transport en Logistiek hebben in de toekomst meer en ánder personeel nodig. Door de groeiende economie neemt de vraag naar diensten van de sector flink toe, terwijl ze tegelijkertijd sterk beïnvloed wordt door technologische en digitale ontwikkelingen. Bedrijven zijn echter nog onvoldoende voorbereid op deze ontwikkelingen. Dat meldt ABN-Amro in het rapport ‘Logistiek personeel van de toekomst’.

In het rapport ‘Logistiek personeel van de toekomst’ gaat ABN-Amro in op die veranderingen. Volgens de onderzoekers blijven banen en vacatures in de sector Transport en Logistiek de komende jaren toenemen. De samenstelling van het personeelbestand gaat daarbij echter veranderen. Zo zal de vraag naar ict’ers en planners toenemen. Voor de bestaande functies geldt dat het personeel meer digitale vaardigheden nodig zal hebben. Tegelijk zal een deel van het personeelsbestand met pensioen gaan en is verjonging nodig.

Bedrijven in de sector zijn nog onvoldoende voorbereid op deze ontwikkelingen, schetsen de onderzoekers in het rapport. Volgens hen realiseren bedrijven zich wel dat er ander personeel en andere vaardigheden nodig zijn, maar sluit het HR-beleid daar nog niet bij aan. Zo valt het aanbod van – en budget voor – opleidingen en cursussen tegen. Dat maakt het voor huidig personeel lastig om aan de benodigde digitale vaardigheden te komen. Ook gaat het ten koste van de aantrekkelijkheid van de sector voor jong personeel, dat ontwikkeling belangrijk vindt.

Strategisch personeelsbeleid

Om de noodzakelijke verandering mogelijk te maken, worden een drietal aanbevelingen gedaan. De eerste is om te zorgen voor een strategisch personeelsbeleid; bedrijven moeten in kaart brengen welke vaardigheden hun bedrijf nodig heeft en hoe ze eraan kunnen komen. Een tweede aanbeveling is om te investeren in het huidige personeel. Het krijgt te maken met nieuwe technologie, en nieuwe kennis – via opleidingen en cursussen – is daarvoor nodig. Derde aanbeveling is ervoor te zorgen een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jonger, hoger opgeleid personeel. Een verandering van personeelsbeleid is daarbij nodig om te kunnen concurreren met de rest van de economie om het schaarse jonge talent.