Strategie krijgt te weinig aandacht van supply chain managers

Strategievorming in het vakgebied supply chain management (SCM) een nog onderontwikkeld thema. Dat is de belangrijkste conclusie van de vierde bijeenkomst van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP). SCM-projecten die als ‘game-changer’ gelden  zijn vrijwel altijd het gevolg van een strategisch besluit van het management om de supply chain anders in te richten en in te zetten. Ondanks deze evidente successen geldt in het dagelijks werk dat strategische denken geen topprioriteit heeft.

Het formuleren van een strategie is niets anders dan het maken van afspraken over gezamenlijke doelstellingen en aangeven hoe die doelstellingen kunnen worden bereikt. Het stelt organisaties in staat als team te opereren. ‘In de praktijk blijkt echter maar al te vaak dat iedereen zijn eigen gang gaat. Dit tot frustratie van de supply chain manager, die juist een typische teamspeler is’, aldus professor Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit. Nyenrode heeft samen met BLMC het initiatief heeft genomen voor oprichting van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP). Dit platform heeft de ambitie om supply chain management in vijf jaar tijd tot een volwassen vakgebied te maken.

Strategisch competitief voordeel

De vierde bijeenkomst van SCELP stond in het teken van een workshop met als thema: hoe behalen we met behulp van supply chain management een strategisch competitief voordeel. De SCELP-leden kregen als opdracht mee om bij succesvolle projecten vast te stellen wat de belangrijkste succesfactoren zijn geweest: strategie, infrastructuur en managementinformatie of houding en gedrag. Verschillende interessante projecten passeerden de revue, zoals de introductie van het Vandaag Voor Morgen-concept van Albert Heijn of de verkorting van de time-to-market van puzzels van enkele maanden tot één week.

De workshop toont aan dat in de SCM-projecten die hebben geleid tot een beter bedrijfsresultaat – denk aan lagere kosten of hogere klanttevredenheid – vooral houding en gedrag van doorslaggevend belang zijn. Het succes van het project staat of valt met de bereidheid van alle betrokkenen om samen te werken met andere disciplines of organisaties. De beschikbaarheid van infrastructuur zoals de benodigde systemen of assets en van managementinformatie is relatief  minder belangrijk.

Strategie is onderontwikkeld

Bij de SCM-projecten die behalve een beter bedrijfsresultaat ook tot een strategisch competitief voordeel (een groter marktaandeel) hebben geleid, blijkt de factor strategie naast houding en gedrag minstens zo belangrijk te zijn. Aan de basis van deze ‘game changers’ ligt vrijwel altijd een strategische beslissing om de supply chain radicaal anders in te richten en in te zetten. Helaas zijn er maar weinig voorbeelden van dat soort projecten. Hugo van Daal van Johnson & Johnson: ‘Zijn we als supply chain managers wel visionair genoeg? Durven we een strategie te ontwikkelen? Of zijn we toch vooral bezig met de operatie.’

De conclusie dat strategie een onderbelicht onderwerp is, is een belangrijk nieuw inzicht voor het vakgebied supply chain management. Of zoals Van der Veen het formuleert tijdens de afsluitende discussie:  ‘In de leerboekjes over supply chain management lezen we hoofdzakelijk over infrastructuur en managementinformatie, onderwerpen die voor de echte successen relatief onbelangrijk blijken te zijn. Over houding en gedrag praten we nog maar mondjesmaat, maar de aandacht voor strategie ontbreekt. Zouden wij niet daarmee veel meer bezig moeten zijn?’ De deelnemers beamen dat. ‘Het stukje strategie is waarschijnlijk het minst ontwikkeld’, klinkt het uit de zaal.

Bespreken van supply chain strategie

De bijeenkomst is afgesloten met het voornemen om tijdens de volgende aflevering voorbeelden van supply chain-strategieën te bespreken. Enkele SCELP-leden  hebben zich inmiddels bereid verklaard om hun strategie aan de groep uit te leggen en ter discussie te stellen. De volgende bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 3 december, wederom in Kasteel Nyenrode in Breukelen. SCELP is bedoeld voor leiders in de supply chain binnen onder meer productie, groothandel, retail en e-commerce.