Strategiekompas: Koppeling tussen strategie en supply chains

Onderzoek van McKinsey in 2011 wees uit dat slechts 35 procent van de bedrijven een succesvolle strategie heeft waarmee ze de concurrentie kunnen verslaan. Slechts 20 procent van de bedrijven legt expliciet de link tussen strategie, productportfolio en vereiste resources, lees: supply chain management. Supply Chain Magazine heeft een kompas ontwikkeld dat de juiste koppelingen tussen bedrijfsstrategie en inrichting van supply chains visualiseert.

Uitgangspunt van een gezonde bedrijfsstrategie is altijd de behoefte van klanten, al dan niet expliciet of impliciet door hen uitgedrukt. Deze behoeften vertalen zich door uiteenlopend koopgedrag bij klanten: de een koopt op prijs en de ander op gemak. Een succesvol bedrijf heeft zijn missie of drijfveer duidelijk verwoord: waarom het bestaat en wat het voor klanten wil betekenen.

Deze missie vertaalt zich volgens de bekende wetenschappers Michael Treacy en Fred Wiersema in één van drie mogelijke bedrijfsstrategieën: Product Leadership (beste product), Operational Excellence (beste totale kosten) of Customer Intimacy (beste totaaloplossing). Strategie betekent dat een bedrijf een keuze maakt voor respectievelijk innovatie, efficiëntie of flexibiliteit, maar er ondertussen ook voor zorgt dat de overige twee richtingen aan een acceptabel minimum voldoen. Deze strategie kan per productgroep (category), klantsegment of product-marktcombinatie verschillen, zeker als een bedrijf groot is. Elk van deze drie strategieën kent zijn eigen Order Qualifiers (om te kunnen concurreren) en Order Winners (om de business te krijgen). Een lage prijs is bijvoorbeeld doorslaggevend voor Operational Excellence, productkwaliteit voor Product Leadership en service voor Customer Intimacy.

‘Not one size’

Uit onderzoek van PwC in 2013 blijkt dat meer dan 85 procent van de leidende bedrijven hun supply chain configureert naar verschillende klantsegmenten. ‘One supply chain does not fit all.’ In de praktijk blijken zes verschillende typen supply chains te bestaan. Enerzijds bepaalt welke bedrijfsafdeling (R&D, verkoop, service, productie, inkoop en logistiek of marketing) dominant is voor de business het supply chain-type, anderzijds de vraag of het product op klantorder of op voorraad wordt geproduceerd.

Vaak valt een baanbrekend nieuw product of nieuwe productgroep in de strategie van Product Leadership. Maar aan het einde van de levenscyclus is het een commodity geworden en past de strategie van Operational Excellence met lage kosten. Ook bepaalt de volatiliteit van de klantvraag en het aanbod van grondstoffen en onderdelen in grote mate de keuze voor het te gebruiken type supply chain.

De keuze voor een type supply chain heeft zijn weerslag op de organisatiestructuur: de mate van (de)centralisatie en eigen verantwoordelijkheid. Ook behoort elk type supply chain zijn eigen processen en systemen te hebben. Ten slotte moeten de Kritieke Prestatie Indicatoren bedrijfsbreed zijn afgestemd op de bedrijfsstrategie om het gewenste gedrag van medewerkers te krijgen.

Download: Strategie kompas