Strategie in uitvoering?

‘Er is maar weinig wetenschap in supply chain management.’ Deze opvallende uitspraak deed een vicepresident supply chain Europe van een farmaceutische multinational onlangs in een interview met mij. In eerste instantie begreep ik hem niet.

De supply chain-directeur verduidelijkte mij dat hij in de dagelijkse praktijk wordt omringd door wetenschappelijk geschoolde farmaceuten. Uit deze pool van jonge academici selecteert hij nieuwe ondernemende projectmanagers voor de sterk veranderende farmaceutische supply  chains. Naar zijn mening zijn de in supply chain management afgestudeerde studenten niet goed voorbereid op de complexe praktijk.

Deze uitspraak deed me denken aan de interactieve workshop die we afgelopen december met adviesbureau PwC voor de SCM Professionals Club hebben georganiseerd. In het eerste theoriegedeelte van deze sessie legde PwC uit dat er volgens de bekende wetenschappers Michael Treacy en Fred Wiersema slechts drie bedrijfsstrategieën bestaan: product leadership (beste product, bijvoorbeeld Apple), operational excellence (beste totale kosten, zoals Walmart) en customer intimacy (beste totaaloplossing, zoals hotelketen Marriott).

Het viel mij tijdens deze sessie op dat de nodige aanwezige supply chaindirecteuren deze drie strategieën niet kennen. Elke strategie kent zijn specifieke inrichting van de supply chain. Bij product leadership zijn lage logistieke kosten minder belangrijk dan kwaliteitseisen. De wetenschap dat mix-, product- en volumeflexibiliteit belangrijk zijn voor respectievelijk operational excellence, customer intimacy en product leadership leidde tot vragen tijdens de workshop.

Uit een recent wereldwijd onderzoek van datzelfde PwC blijkt dat bedrijven die structureel focussen op het verbeteren van supply chain-prestaties structureel financieel beter scoren dan de concurrentie. Maar tegelijkertijd herkennen directies nog steeds onvoldoende het belang van supply chains. Leidende bedrijven blijken vaker On Time In Full te leveren en tegelijkertijd het werkkapitaal te optimaliseren.

Opvallend genoeg maakt dit onderzoek niet de link naar de drie verschillende bedrijfsstrategieën. Zolang dit niet structureel gebeurt in dit soort onderzoeken, zal het wetenschappelijke gehalte van supply chain management laag blijven. Aan de wetenschappers en studenten van nu de opdracht meer wetenschap, lees strategie, in supply chain management aan te brengen.

ir. Martijn Lofvers
hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl