Stop het stigma van verdozing

verdozing

Het is eenvoudig de logistieke gebouwen in het Nederlandse landschap te stigmatiseren met de term ‘dozen’. Ze staan doorgaans in het blikveld, langs de snelweg, en belemmeren het uitzicht op het groen van de gemiddelde filerijder. Een probleem dat relatief eenvoudig opgelost kan worden door een andere vormgeving en het plaatsen van ‘schaamgroen’; camouflage door bomen en struiken voor de gebouwen neer te zetten. Dat klinkt wellicht als een goed plan, maar we lossen er enkel en alleen het visuele aspect van verdozing mee op.

We hebben in Nederland echter een groter probleem dat vraagt om een integrale, sector-overstijgende visie op hoe we het werklandschap gaan inrichten op een manier die aansluit bij de vraagstukken en gebruikerswensen van deze tijd.

Een visie niet alleen vanuit de logistieke sector, maar ook vanuit de bedrijfskoepels, gebiedsontwikkelaars en overheden, waarbij er zorgvuldig wordt nagedacht over hoe de bedrijfsvoering en de logistiek van de eindgebruiker van deze gebouwen beter en duurzamer kan.

Dit betekent dus een visie op hoe we in de toekomst onze boodschappen aan de voordeur krijgen. Een gemiddeld huishouden trekt immers al gauw 1 kubieke meter boodschappen per maand over de deurmat – en het aandeel online hiervan neemt alleen maar toe.

Compacte bouw

Ook is visie nodig op hoe we de schaarse ruimte die we beschikbaar hebben als werklandschap slimmer kunnen indelen. We zullen uiteindelijk naar verdichting per vierkante en kubieke meter in gebouwen toe moeten en naar meer compacte, modulaire en geïntegreerde gebouwfuncties. In stedelijke gebieden zijn om diezelfde reden zo ooit flatgebouwen ontstaan.

Daarnaast hebben we visie nodig om de energietransitie in te zetten en om duurzame en dynamische bedrijfsecosystemen op industrieterreinen te realiseren, evenals energiepositieve gebouwen die beter aansluiten op energiegrids om zo het opwekken, opslaan en distribueren van energie efficiënt uit te voeren.

Wat we ook nodig hebben, is een visie op de locaties waar bedrijven hun activiteiten kunnen uitvoeren, in een gezonde mix van ketens van moderne productie en distributie, klein en groot en met een goede diversiteit, waarbij deze op een verantwoorde manier kunnen groeien, krimpen en samenwerken.

Visie op verduurzaming

We hebben bovendien visie nodig op het verduurzamen van gebouwen én daarbij visie op hoe deze gebouwen voor stadsdistributie nog meer kunnen bijdragen aan het beperken van de transportkilometers die nodig zijn om spullen bij de voordeur af te leveren. Dat kan bijvoorbeeld door de ligging van logistieke gebouwen nog beter te herpositioneren langs hoofdinfrastructuur en door ruimte te creëren op centrale plekken in stedelijke gebieden.

Tot slot hebben we ook nog visie nodig op hoe we verder kunnen inzetten op revitalisering van al die oude bedrijventerreinen waar zich veel energieslurpende oudbouw en infrastructuur bevindt, en op hoe we brown fields circulair gaan inzetten. Allemaal vraagstukken die schreeuwen om een integrale zienswijze op hoe we werklandschappen het beste kunnen gaan inrichten de komende jaren.

Concrete actie

De hoeveelheid vraagstukken vraagt echter vooral ook om concrete actie. Als bedrijf in de logistieke en industriële vastgoedsector zijn wij hier in ieder geval al dagelijks mee bezig en proberen we elk project op al deze punten een stap beter te maken.

De komende jaren zullen nog de nodige zaken op de schop gaan als gevolg van energietransitie, verduurzaming, verstedelijking en consumentengedrag. En dan hebben we weinig aan mensen die alleen maar bezig zijn met stigmatiseren en problemen creëren; we hebben meer aan mensen die de mouwen opstropen en iets gaan doen, die problemen oplossen en voorkomen dat er een infarct gaat ontstaan in de Nederlandse bedrijfsvoering door repressieve en complexe regelgeving.

Ik daag ook graag iedereen uit om mee te denken over het warehouse of the future, in plaats van de makkelijke weg te kiezen door in de media alleen maar over verdozing te praten. De gebouwen herbergen namelijk – vierkante – pallets en dozen met spullen die nodig zijn voor u als consument!

René Geujen, Director Plan Development bij Next Level