‘Stimuleringsbeleid mkb voor procesinnovaties is hard nodig’

procesinnovaties

De overheid moet met een stimuleringsbeleid komen waarmee de mkb-maakindustrie ondersteund wordt bij complexe en risicovolle procesinnovaties. Hierdoor kunnen Nederlandse mkb-ondernemers beter inspelen op de digitale toekomst, zijn Nederlandse hightech- en toeleverketens op hun taak berekend en blijft de Nederlandse maakindustrie concurrentiekrachtig. Dat meldt het rapport ‘Slimmer produceren moet je stimuleren’ van adviesbureau Berenschot voor Koninklijke Metaalunie.

Volgens voorzitter Fried Kaanen van de branchekoepel Metaalunie (op de foto rechts, naast staatssecretaris Mona Keijzer van EZK) sluiten de huidige stimuleringsmaatregelen niet aan op de behoefte aan ondersteuning bij complexe en risicovolle procesinnovaties. ‘Met name het gebrek aan makkelijk toe te passen individuele ondersteuning is voor de mkb-bedrijven een gemis’, aldus de voorzitter. Het heeft volgens hem bovendien een enorme impact op de Nederlandse economie.

‘Als mkb-bedrijven niet mee kunnen met de toenemende vraag naar meer flexibiliteit, snellere levertijden en digitalisering, zullen partijen in de keten op zoek gaan naar buitenlandse partners en toeleveranciers die wél mee kunnen. Ondernemers die niet proactief investeren in het state-of-the-art maken van hun productieprocessen, kunnen al op korte termijn niet meer meedoen in voortbrengingsketens waarvan zij deel uitmaken. Met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse economie.’

Radicale invloed

Smart Industry, Industrie 4.0 en de digitalisering door het Internet of Things hebben een radicale invloed op de productiemiddelen en -processen, op de werkmethodieken en op de benodigde kennis en kunde van medewerkers, stelt ook Berenschot-consultant Onno Ponfoort (foto, links). ‘De grote uitdaging voor de maakindustrie is het slim combineren van bestaande (digitale) productieprocessen. Uit ons onderzoek onder Metaalunie-leden blijkt dat vooral voor het mkb het volgen en implementeren van deze ontwikkeling lastig is. Het is complex, het is risicovol en het vergt zeer grote investeringen’, aldus Ponfoort.

De nood zou zelfs zo hoog zijn dat ‘toonaangevende’ spelers delen van hun productie wel eens zouden kunnen verhuizen omdat het Nederlandse mkb niet meekomt, waarschuwt de Metaalunie in het FD. ‘Het gaat erom dat we in Nederland alle stimuli richten op productinnovatie, terwijl de echte achilleshiel procesinnovatie is’, aldus beleidssecretaris Peter van der Mars in de krant. De Metaalunie pleit dan ook voor de invoering van een stimuleringsbeleid met een integrale aanpak, specifiek gericht op Smart Manufacturing.