Sterke groei logistieke vastgoedmarkt

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is het afgelopen jaar over de hele linie gegroeid. Spectaculair was de stijging van het gebruik van logistiek vastgoed: dat steeg het afgelopen jaar van 740.000 m2 naar 960.000 m2, een groei van bijna 30 procent. Dit blijkt uit de recent verschenen Industrial Marketview van vastgoedadviseur CBRE.

Volgens Machiel Wolters, director Research and Consulting bij CBRE, ligt er aan de groei een sterke moderniseringstrend ten grondslag. ‘Logistieke gebruikers zoeken moderne en grootschalige panden, en die zijn schaars. Helemaal nu het komende jaar exportgroei en een stijging van de detailhandelsbestedingen wordt verwacht. We zien dat de vraag naar bedrijfsruimte steeds meer van e-commerce bedrijven komt, die vanwege de belangrijke last mile in het distributieproces naar de consument dichter bij de grote steden willen zitten. De leegstand van oudere logistieke panden ligt al jarenlang stabiel rond de 7 procent. Voor moderne panden is dit echter sterk gedaald, van 15 procent eind 2010 tot slechts 2 procent nu.’

Uit de Industrial Marketview van CBRE blijkt ook dat met name de tweede helft van 2014 een duidelijke opleving heeft laten zien, vooral in de logistieke knooppunten van Noord-Brabant en Limburg, maar ook in de Nederlandse Mainports (de haven van Rotterdam, Amsterdam en luchthaven Schiphol). Hierdoor daalde de leegstand, niet alleen van logistieke, maar ook van multi-let-complexen. De schaarste aan moderne distributieruimte – de landelijke leegstand bedraagt in dit segment maar 2 procent – zorgt voor een grote behoefte aan nieuwbouw. Niet voor niets is het afgelopen jaar weer een groot aantal nieuwe bouwprojecten gestart, die steeds vaker een speculatief karakter hebben.

De gunstige marktdynamiek zorgt voor een grotere interesse van beleggers in bedrijfsruimten, buiten de algemene zoektocht naar rendement die kenmerkend is voor de huidige kapitaalmarkt. Het jaar 2014 liet dan ook een sterke groei in beleggingsvolume zien. In totaal werd er voor 1,1 miljard euro in bedrijfsruimte belegd (2013: 878 miljoen euro), waarvan 685 miljoen euro in logistiek (2013: 614 miljoen euro) en 320 miljoen euro in multi-let-complexen (2013: 132 miljoen euro). Voor het logistieke segment was dit het op-een-na hoogste volume ooit, voor multi-let-bedrijfsruimte was dit zelfs een record.