Sterke finalisten voor Interim Challenge 2016

Rob La Grand, Edward Heijnen, Tijmen Muijs en Wilco Salemink zijn de vier finalisten van de Interim Challenge 2016. Op 14 januari strijden ze tijdens het Survival of the Fittest-congres om de titel Supply Chain Interim Manager 2016. ‘Persoonlijkheid is daarbij net zo belangrijk als vakkennis’, aldus directeur Michel van Buren van BLMC, het bedrijf dat de Interim Challenge organiseert.

Door Henrieke Wagenvoort

Hoe weet je of een interim-manager echt goed is in zijn vak? Of hij niet alleen kennis en ervaring heeft, maar ook de competentie om mensen mee te nemen in een grote verandering? BLMC schreef hiervoor de Interim Challenge 2016 uit. De deelnemers werkten een complexe case uit rondom het fictieve bedrijf Lion Textiles Group. De interim-managers die dat het beste deden, werden vorige maand onderworpen aan een kritisch interview.

‘Naast vakkennis, ervaring en inzicht is het belangrijk dat een interim-manager ook in staat is de aanbevolen verandering voor elkaar te krijgen’, aldus Van Buren. ‘Daar hebben we in de gesprekken op gelet. Een goede interim-manager kan een groep mobiliseren en tempo maken, maar neemt ook de tijd om te praten met mensen die niet mee kunnen of willen. Met alleen macht of kennis red je dat niet; er is empathie voor nodig, en tegelijkertijd afstand. Een verandermanager zal altijd het geheel blijven overzien en zich inzetten voor de beste oplossing. Deze finalisten hebben dat in zich.’

Kandidaten

Gevraagd naar hun specifieke toegevoegde waarde als interim-professional in de supply chain, meldt Rob La Grand ‘aan de hand van een eenvoudig plan van aanpak mensen in beweging te kunnen brengen en werkelijk verandering en verbetering te kunnen realiseren binnen een organisatie.’ Edward Heijnen laat weten dat zijn toegevoegde waarde vooral ligt ‘in het vermogen om mensen vanuit diverse organisatieniveaus en ketengebieden in beweging te krijgen om gezamenlijk een verbeter- en verandertraject succesvol af te ronden.’

De toegevoegde waarde van Tijmen Muijs schuilt volgens hem vooral in het verhogen van klantwaarde en daardoor het verbeteren van de concurrentiepositie en performance. ‘Organisaties omvormen van verticaal naar horizontaal denken en het managen van de daarmee gepaard gaande veranderingen zijn mijn specialiteit’, aldus Muijs. Wilco Salemink tenslotte zegt als interim-professional ‘in staat te zijn om onafhankelijk te blijven, bruggen te bouwen en – rekening houdend met soms tegengestelde belangen – een op feiten gebaseerde supply chain te ontwikkelen.’

Finale

Tijdens het donderdag 14 januari gehouden directiecongres Survival of the Fittest in Burgers’ Zoo in Arnhem wordt bekend wie van de vier kandidaten de titel in de wacht sleept. Tijdens dit congres voor directieleden en senior managers staat verandermanagement centraal. De winnaar van de Interim Challenge 2016 zal hier zijn winnende case presenteren en ook treden er verschillende prominente sprekers op.

De Interim Challenge van BLMC is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor interim-professionals in supply chain management. De editie van 2016 is de eerste. Behalve Logistiek en ZiPconomy is ook Supply Chain Media mediapartner van de Interim Challenge. Uitgeefdirecteur Martijn Lofvers heeft bovendien zitting genomen in de jury.