Staking legt Portugese VW-fabriek plat

Volkswagen heroverweegt een grote investering in Portugal. De Duitse autofabrikant wil de productie in Palmera flink verhogen, maar veel werknemers verzetten zich tegen de bijbehorende arbeids-voorwaarden. Dat leidde vorige week tot de eerste werkstaking sinds de opening van de fabriek in 1994. Voor Volkswagen reden te schermen met het overhevelen van een deel van de productie naar Duitsland. Dat bericht het FD van 5 september 2017.

Volkswagen was voornemens een groot deel van de productie van de nieuwe stadswagen T-Roc onder te brengen in Palmera. Hiervoor zou de productie in de fabriek in Palmera worden opgevoerd van 80.000 auto’s in 2016 naar 240.000 dit jaar. Daarbij moet echter van maandag tot en met zaterdag in een continudienst in de fabriek worden gewerkt.

Voor de werknemers betekent dit dat zij maar een keer in de drie weken twee dagen achter elkaar vrij zijn. Als compensatie voor het werk op zaterdag gaat wel het loon omhoog en wordt het aantal gewerkte uren per week iets verminderd. Het bedrag voor de compensatie ligt alleen wel lager dan het overwerktarief dat nu voor de zaterdag geldt.

Akkoord ondernemingsraad

Volgens berichten in de Portugese kranten zou Volkswagen inmiddels al 677 miljoen euro in de fabriek in Palmera hebben geïnvesteerd voor de productie van de T-Roc. De autofabrikant werd daarbij aangemoedigd door de huidige, aftredende ondernemingsraad. Die toonde zich akkoord met de plannen.

De bonden verzetten zich echter tegen de nieuwe arbeidsvoorwaarden van Volkswagen, en met succes. Een geheime stemming maakte duidelijk dat 74,8 procent van het personeel het niet eens was met de nieuwe voorwaarden. Het verzet leidde tot een staking, waardoor op 31 augustus de fabriek een dag lang volledig stillag.