S&OP: Sales, Operations & … Purchasing?

Supply chain resilience

Supply chain-blogs en -artikelen beginnen al jaren steevast met het benoemen van de veranderende wereld. Er is ook nogal wat aan de hand en zelfs de oorzaken veranderen: konden we de toegenomen onzekerheid en volatiliteit voorheen nog wijten aan de veranderende consument, recenter zijn corona, Suez en Oekraïne de boosdoeners en wie weet wat ons straks weer te wachten staat. Verstoorde ketens en gaten in vraag en aanbod hebben grote, langdurige gevolgen, zeker voor lange internationale ketens. Hoe langer de supply chain, hoe sterker de bullwhip, waardoor we zelfs van een verstoring van minder dan een week door de Ever Given maandenlang plezier hebben gehad.

De standaard aangehaalde remedie om met al deze onzekerheden om te gaan, is automatisering. Artificial intelligence (AI) en vooral machine learning (ML) zijn krachtige technieken die nu al in veel supply chain-planningsplatforms zijn ingebouwd, met een toenemend scala aan nuttige, praktische toepassingen.

Technologie gaat hierdoor een nog sterkere rol spelen dan ze al doet, en de wereld van supply chain software ziet er over vijf jaar volledig anders uit. Technologie alleen is echter zelden het volledige antwoord op nieuwe uitdagingen – en ook nu is dat het geval. Veel ML-toepassingen bijvoorbeeld richten zich op het nauwkeuriger voorspellen van de vraag, door slim gebruik te maken van indicatoren (‘driver-based forecasting’). Heel krachtig, maar de grote verstoringen van de afgelopen jaren zaten niet aan de vraag-, maar aan de supply-kant: onderbroken aanvoerketens, materiaal- en onderdeeltekorten en daardoor soms sterk gestegen prijzen. ML gaat dat niet voor ons oplossen.

Supply chain resilience

Naast het slim gebruikmaken van nieuwe technologie is meer nodig, en dit is waar supply chain resilience (veerkracht) om de hoek komt kijken. Supply chain resilience richt zich op de inrichting en besturing van de end-to-end-keten, identificeert kwetsbaarheden en neemt structurele maatregelen om deze te ondervangen. Denk aan slimme buffers, back-up-faciliteiten en processen die dit continu monitoren en waar nodig ingrijpen.

Om supply chain resilience te borgen, is een gedisciplineerd proces nodig waarbij de personen in de juiste functies routinematig om de tafel gaan zitten. Dit is waar S&OP een perfect platform biedt, want dat is een al bestaand proces waar alle functies al minimaal maandelijks een consensusplan afspreken. Alle functies? Nou nee, want voor beslissingen over de end-to-end-keten ontbreekt in S&OP in veel gevallen één cruciale functie: Inkoop. Waar in de meeste S&OP-processen de (impliciete) aanname gold dat materialen en componenten altijd wel beschikbaar waren, laten de recente grote verstoringen zien dat dit niet langer het geval is. Met soms enorme gevolgen, zoals bijvoorbeeld de automobielindustrie die nu ervaart.

Technologie gaat zeker een steeds grotere rol spelen, ook om de upstream-problemen te adresseren. Zo kunnen digital twins perfect beslissingen ondersteunen door snel scenario’s te analyseren. Maar eerst moet het proces op orde zijn: supply chain resilience, ingebakken in het S&OP-proces, met Inkoop stevig aan tafel.

Hans van der Drift is partner bij Involvation