Sociaal kapitaal

Directeuren kennen het belang van netwerken en het onderhouden van goede relaties. Velen onder hen hadden namelijk die positie niet bereikt zonder deze sociaalstrategische activiteiten. Maar met de razendsnelle opkomst van online sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook is het bewust uitbreiden en onderhouden van zakelijke contacten voor iedereen gemakkelijk geworden. Netwerken is niet langer meer een elitaire activiteit voor directeuren. Het hebben van een groot netwerk op LinkedIn of Facebook zegt echter nog niet veel over de kwaliteit en de waarde ervan. Dit zogenoemde sociaal kapitaal is te omschrijven als het aantal en het type mensen dat komt helpen als je gaat verhuizen of als je in persoonlijke of zakelijke problemen zit. Actief netwerkende directeuren beseffen dit heel goed.

De populariteit van het netwerken heeft ook geleid tot meer wetenschappelijke aandacht voor deze activiteit, wat de populariteit overigens weer verder versterkt. Medicus en sociaal wetenschapper Nicholas Christakis van Harvard University stelt dat netwerken als geheel sterker zijn dan de individuele onderdelen. Om dit duidelijk te maken beschrijft hij hoe dezelfde koolstofatomen afhankelijk van de manier waarop ze worden gecombineerd grafiet of diamant vormen. De manier van rangschikking bepaalt of het een krachtig diamantstructuur heeft of een broze structuur van grafiet. Christakis voorziet een volstrekt nieuw terrein van netwerkwetenschap in opkomst. Supply chain management is eigenlijk ook te typeren als een netwerkwetenschap: het gaat om de sterkte van de hele keten (eigenlijk meer en meer netwerken) en de kwetsbaarheid van de verschillende schakels.

De Amerikaanse wetenschappelijk docent Michael Shermer stelt dat de meeste mensen denken dat de wereld topdown is georganiseerd. Dat komt doordat de hersenen zodanig zijn geëvolueerd dat ze patronen in de wereld ontwaren, terwijl onze ervaring met vormgegeven objecten is dat die een ontwerper hebben (namelijk wijzelf). In werkelijkheid is de economie een zichzelf organiserend, opwaarts proces van mensen en dus niet een topdown constructie. Slimme CEO’s en directeuren realiseren zich dit en delen hun sociaal kapitaal, bijvoorbeeld op LinkedIn, om nieuwe ideeën onder medewerkers te genereren en schaarser wordende talenten aan te trekken.

ir. Martijn Lofvers

Uitgeefdirecteur & hoofdredacteur Supply Chain Magazine/Movement

martijn.lofvers@supplychainmedia.nl

www.linkedin.com/in/supplychaineurope

www.linkedin.com/company/supply-chain-magazine

www.supplychainmagazine.nl

www.supplychainmovement.com