Sneller efficiency door inzicht in voorraad

Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren efficiënter gaan werken door toepassing van Lean-technieken, waardoor het benodigde werkkapitaal flink is afgenomen. ‘Lean is een hele goede methode, maar kan ook langdurig en intensief zijn’, stelt Mark Steegh, project director and branchemanager Nederland bij adviesbureau Total Logistics. Total Logistics biedt daarom een tool die relatief snel inzicht geeft in de voorraadstructuur, om zo sneller tot efficiency te komen.

Vermindering van kapitaalbeslag, ruimtetekort in het distributiecentrum en een betere productbeschikbaarheid vormen vaak de aanleiding voor behoefte aan inzicht in de voorraad. De tool van Total Logistics maakt op basis van historische gegevens, zoals uitlevergraad en servicelevel, inzichtelijk waar potentiële besparingen liggen. ‘We lopen samen door het output-rapport en interpreteren de geconstateerde afwijkingen. Doorgaans leidt het tot een aanpassing van de bestelhoeveelheid of –frequentie’, zegt Steegh. ‘Het is een bewezen tool die al vele jaren wordt toegepast en is ingezet bij optimalisatieprojecten bij klanten als Nestlé, Acco en Princes.’

Back to basic
Steegh benadrukt dat het geen software is, maar een eenvoudige Excel-tool die teruggrijpt op basismethodieken. De dagelijkse gebruiker is de voorraadbeheerder. Steegh: ‘Je hoeft geen Six Sigma black belt te zijn om hiermee te kunnen werken, maar je moet wel verstand hebben van achterliggende basisconcepten zoals Economic Order Quantity en de Poisson-verdeling. Lokaal management kan het dus toepassen zonder bij wijze van spreken af te wachten wanneer het aan de beurt is een intensief Lean-traject.’

De analyse maakt vaak onderdeel uit van een totaaloptimalisatie in een distributiecentrum. De voorraadscan en analyse duurt ongeveer twee tot drie weken, afhankelijk van de data-aanlevering en de kwaliteit ervan. Vaak wordt de tool aangepast aan de specifieke klanteisen, waarna het model aan de klant wordt overhandigd zodat ze de tool blijvend kunnen gebruiken.