Snelheid maakt slim

Ik hoor het maar al te vaak: logistiek zou slimmer moeten! Cross chain denken, geavanceerder plannen en meer samenwerken moeten uitkomst bieden. Of u het even op wilt lossen.

Ik weet dat in de logistiek structureel hele slimme mensen werken. Echter door de jarenlange verschraling van de marges is de kosten politie ingetrokken bij veel logistieke bedrijven. Hetzelfde doen met minder mensen is een goed voornemen, maar in de praktijk leidt dat tot verhoogde werkdruk omdat productiviteitsverhogende investeringen vaak uitblijven. Waar de visie ontbreekt, grijpt de boekhouder de macht.

Door drukte binnen is er geen tijd meer voor buiten. De aandacht voor klanten en supply chain gaat zo snel verloren. De rek is eruit en meer overwerken kan niet. Zo verwordt uw bedrijf tot een brandweer kazerne die moet uitrukken bij iedere calamiteit. Uw organisatie is dan reactief en niet meer bij machte om verbeteringen door te voeren, laat staan om slimmer te werken.

Gelukkig is er wel degelijk een uitweg. Bij veel logistieke bedrijven zit een enorme rek in de interne productiviteit. Het is heel goed mogelijk om twee keer zoveel werk te verzetten met dezelfde personele bezetting. Veel gegevens die al beschikbaar zijn bij klanten en toeleveranciers worden nu vaak gedupliceerd en verschillende interne deelsystemen zijn niet op elkaar zijn afgestemd wat wederom leidt tot onnodig tijdsverlies. Eerlijk gezegd had dit ‘huiswerk’ natuurlijk allang geregeld moeten zijn. Bij veel logistieke bedrijven werkt men nog met slecht of niet geïntegreerde deelsystemen. Zonder Excel is iedereen reddeloos verloren.

Door introductie van zelfredzaamheid van klanten, chauffeurs, toeleveranciers en partners in de keten kunt u veel winnen. Zo krijgt u alle gegevens gratis aangeleverd en bovendien veel eerder en betrouwbaarder dan voorheen. Eis daarbij is natuurlijk wel dat binnen uw bedrijf de integratie goed geregeld is. Wanneer u uw informatie snel en efficient van buiten naar binnen kunt halen om die vervolgens op diverse plekken over te moeten typen, komt u geen stap verder.

De weg naar ‘het snellere werken’ kunt u stap voor stap betreden en deze weg is oneindig. Door het opvoeren van de administratieve verwerkingssnelheid binnen uw bedrijf, creëert u vanzelf meer tijd. Tijd om na te kunnen denken hoe alles beter en slimmer kan. Bestudeer altijd eerst de frequenties waarin duplicaties  en inefficiënties optreden, want om geld te verdienen moet u eerst stoppen met geld te verliezen. Dus als u slim bent, maakt u snelheid en dan komt de rest vanzelf!

Hans Ketterings van Yellow Star Solutions en auteur van De Transport Verbeter Methode