Small Data Analytics

mierenhoop

Big Data is tegenwoordig een niet te vermijden onderwerp in business media. Je kunt geen zakenkrant of magazine openslaan of de artikelen schreeuwen je toe hoe big data om te zetten zijn in waardevolle inzichten. De laatste maanden begint Big Data Analytics de wereld van supply chain media binnen te dringen. De vraag is wat de status van big data in de supply chain is op dit moment.

Uit recent onderzoek van adviesbureau Accenture blijkt dat het daadwerkelijke gebruik van Big Data Analytics in de supply chain nog maar redelijk beperkt is. Van de wereldwijd ondervraagde beslissers zegt 97 procent te begrijpen hoe hun supply chains kunnen profiteren van Big Data Analytics, terwijl slechts 17 procent aangeeft het al te hebben toegepast in één of meer supply chains.

Persoonlijk denk ik dat beide percentages in werkelijkheid veel lager zijn dan volgens het onderzoek van Accenture. Het probleem is namelijk dat dit onderzoek en de meeste artikelen niet duidelijk een definitie van Big Data geven. Wat omvat Big Data? De logica leert dat er tegenover Big Data ook zoiets als Small Data moet zijn. Small Data bevat alle interne, gestructureerde gegevens in administratieve systemen zoals Enterprise Resource Planning (ERP) en Customer Relationship Management (CRM). Tot Big Data behoren dus interne, ongestructureerde data, zoals e-mails, en daarnaast externe gegevens, al dan niet gestructureerd.

Uit mijn eigen research blijkt dat de meeste bedrijven hooguit Predictive Analytics met interne gegevens toepassen, veelal forecasting met historische data. Ook het monitoren met behulp van sensoren in fabrieken, een vorm van het industriële Internet of Things, valt onder Small Data en Predictive Analytics. Ik ben nog maar een zeer beperkt aantal toepassingen in Europa van zogenaamde Prescriptive Analytics met externe gegevens tegengekomen in de praktijk.

Het gebruiken van externe Point-of-Sale-data (POS) in de forecasting, zogenaamde Demand Sensing, gebeurt slechts bij enkele multinationals in consumentengoederen, zoals Procter & Gamble en Unilever. De zo beloftevolle analyse van social media voor supply chain planning gebeurt nog heel sporadisch, zoals bij een producent van koptelefoons. Eerst moeten de meeste bedrijven Small Data Analytics goed onder de knie krijgen voordat ze aan het grote werk toe zijn.

ir. Martijn Lofvers
uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl

Dit hoofdredactioneel komt uit Supply Chain Magazine 5, verschijningsdatum 1 september 2017