Slimstock reikt drie studiebeurzen uit

Emmy van Schijndel, Kelly Klawer en Jasper Schuijbroek zijn de eerste drie studenten die tijdens de Nationale Voorraaddag op 20 juni 2013 elk 4.000 euro in ontvangst mochten nemen voor het feit dat ze bewust gekozen hebben voor een master op het vakgebied voorraadbeheer. Schuijbroek liep al eerder in de kijker, toen hij in 2011 de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek kreeg toegekend voor het onderzoek dat hij uitvoerde bij horecagroothandel Sligro naar het zogenoemde aggegratiedilemma bij vraagvoorspelling.

Er is momenteel  veel vraag naar goed opgeleide mensen en Slimstock meent dat de industrie het voortouw moet nemen om studenten te stimuleren zich te richten op het vakgebied supply chain management. De specialist in voorraadbeheer stelt daarom jaarlijks vijf studiebeurzen voor een masteropleiding ter beschikking aan universitaire studenten die tijdens hun studie duidelijke affiniteit hebben getoond met het optimaliseren van de voorraad in de supply chain en aantoonbaar ambitieus zijn, door bijvoorbeeld het uitvoeren van nevenactiviteiten naast de studie.

Hoogleraren en docenten verbonden aan een leerstoel logistiek, voorraadbeheer, operations, supply chain of nauw verbonden zijn met het werkgebied van Slimstock, van een Nederlandse of Vlaamse universiteit kunnen maximaal twee studenten voordragen bij Slimstock voor een studiebeurs. Een deskundige commissie, onder leiding van Ad van Goor, maakt vervolgens een gemotiveerde keuze uit de kandidaten. De studiebeurs is naast het Toptalent Programma een van de twee initiatieven van Slimstock om het kennisniveau in Nederland op het gebied van voorraadbeheersing te verhogen.