Slimmer vooruitkijken

Ziet de wereld er in 2050 anders uit dan nu? Ja, absoluut. En in 2020? Waarschijnlijk ook, hoewel deze acht jaren sneller voorbij zullen zijn dan je zou denken. Is de wereld zakelijk enorm veranderd in 2015? Dat zal per branche en bedrijf verschillen. De cruciale vraag is wat die ene belangrijke gebeurtenis is die de fundamentele verandering teweeg zal brengen.

Het afgelopen jaar zijn supply chains wereldwijd getroffen door een paar ernstige natuurrampen, de aardbeving in Japan en de overstroming in Thailand. Hierdoor is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het verschil tussen scenarioplanning en een calamiteitenplan. Bij scenarioplanning stellen bedrijven een aantal toekomstscenario’s op om vat te krijgen op vragen over onzekerheden van vandaag. De zelfverklaarde marktleider in logistieke dienstverlening DHL heeft onlangs vijf toekomstscenario’s voor 2050 ontwikkeld. Interessant en inspirerend, maar niet echt praktisch bruikbaar voor individuele bedrijven. Het doorlopende MIT Supply Chain 2020-project biedt hiervoor meer houvast.

Met een calamiteitenplan weten medewerkers van bedrijven wat ze precies moeten doen in geval van specifieke rampzalige gebeurtenissen. De meeste getroffen bedrijven in Japan hadden een dergelijk plan, maar bleken niet voorbereid te zijn op de omvang van de aardbeving en de tsunami in 2011. Alsof een schaker slechts een enkele zet vooruit heeft gekeken. Echte schakers kijken meerdere zetten vooruit. En schaakgrootmeesters herkennen door training en uit ervaring in een oogopslag een patroon in een schaakpartij en het verdere verloop ervan. Dankzij deze aangeleerde patroonherkenning kunnen zij het bij simultaanschaken opnemen tegen meerdere tegenstanders op verschillende borden.

Terugkerend naar de toekomst, dan draait het allemaal om de gekozen bedrijfsstrategie en de bijbehorende supply-chainontwerpen (in meervoud). De financiële professor Timothy A. Luehrmann schreef in de Harvard Business Review van oktober 1999 dat strategie een portfolio van reële opties is. Het inbouwen van redundantie in de supply chain is noodzakelijk om calamiteiten op te vangen. Maar slimme bedrijven creëren hiermee ook een optie voor de toekomst, zoals Ahold met de overname van Bol.com.

ir. Martijn Lofvers
hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl