Sleutelrol voor kleine vervoerders in proces van decarbonisatie

kleine vervoerders

Juist de kleine vervoerders moeten zich meer inzetten om de supply chain groener te maken. Omdat 99 procent van de bedrijven in het Europese goederenvervoer over de weg uit dit type exploitanten bestaat, hebben zij een sleutelrol in dit decarbonisatieproces. Om die reden moeten ze worden gestimuleerd en krachtig ondersteund. Dat meldt een nieuwe studie van Smart Freight Centre (SFC) en het Center for Sustainable Logistics and Supply Chains (CSLS) van de Kühne Logistics University (KLU).

Het Europese wegtransport blijft één van de belangrijkste sectoren om CO2 te verminderen. Vrachtwagens zijn immers verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de transportgerelateerde uitstoot. Om de CO2-emissies van het goederenvervoer aan te pakken, komen overheden, verladers en logistiek dienstverleners met ambitieuze doelen en strategieën voor het decarboniseren van de sector. De EU is van plan de CO2-uitstoot van de transportsector tegen 2050 met 90 procent te verminderen.

Uit de studie blijkt dat er belangrijke verschillen zijn in de mogelijkheden van vervoerders om hun vloot te decarboniseren, afhankelijk van hun vlootomvang. De overgrote meerderheid van de vervoerders erkent het belang hiervan voor het wegtransport, maar vervoerders met een groter wagenpark zijn beter in staat concrete stappen te ondernemen op dit vlak. De meeste vervoerders met minder dan twintig voertuigen zien daarentegen weinig of geen mogelijkheden om hun activiteiten te decarboniseren.

De onzekerheid over de vraag van de klanten, de emissiereductiemaatregelen en de nieuwe energietechnologieën, naast de daarmee gepaard gaande kosten, vormen een duidelijke barrière voor de vervoerders. Als gevolg daarvan beschikken zij vaak niet over de nodige basiskennis om emissies te berekenen en worden beschikbare operationele en technische maatregelen voor brandstofefficiëntie vaak niet uitgevoerd. Al met al is dit een groot onaangeboord potentieel om zowel kosten als CO2-emissies te besparen.

Cruciale rol kleine vervoerders

‘Het doel van het onderzoek was het decarboniseren van het Europese wegtransport vanuit het perspectief van de vervoerder te bekijken’, zegt Moritz Tölke, auteur van het onderzoek, KLU-alumni en Junior Technical Manager bij SFC. ‘De resultaten benadrukken de cruciale rol die deze vervoerders spelen, de huidige tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende dringende noodzaak voor alle belanghebbenden om hun betrokkenheid bij deze sector te vergroten.’

De studie wijst erop dat de betrokkenheid van kleine vervoerders essentieel is om de doelstellingen rond het verminderen van de CO2-uitstoot te bereiken. In Europa zijn meer dan een half miljoen bedrijven die wegtransport aanbieden. 99 procent van hen heeft minder dan vijftig werknemers. Aangezien de hoeveelheid wegtransport in Europa tegen 2050 naar verwachting met bijna 50 procent zal toenemen, is er dringend behoefte aan steun en stimulansen van belanghebbenden in de sector.

‘De discussie over het decarboniseren van het wegtransport in Europa wordt steeds meer gedomineerd door de keuze van koolstofarme vrachtwagentechnologie en energiebronnen – in wezen een vraagstuk aan de aanbodzijde. Uit dit onderzoek blijkt dat het ook aan de vraagzijde een grote uitdaging zal zijn om meer dan een half miljoen kleinere vervoerders ertoe aan te zetten over te schakelen op deze nieuwe voertuigen en, tot die tijd, hun huidige dieselvoertuigen energie-efficiënter te gebruiken’, stelt KLU-professor en co-auteur van de studie Alan McKinnon.

Aanbevelingen

De studie bevat aanbevelingen aan diverse belanghebbenden in de sector over de manier waarop vervoerders kunnen worden gesteund en gestimuleerd bij het streven naar een wegtransport met lagere emissies. ‘Dit rapport wijst op de noodzaak en de waarde van samenwerking’, aldus Eszter Toth-Weedon, Senior Partnership Manager van SFC. ‘Wegvervoerders, vooral KMO’s, hebben de steun nodig van vrachtinkopers, OEM’s en beleidsmakers om tijdig en efficiënt koolstofvrij te worden.’

Stephan Sieber, CEO van logistiek platform Transporeon: ‘Nu al is decarbonisatie een doorslaggevende factor voor het succes van een onderneming. Het wegtransport vormt hierop geen uitzondering. We stellen vast dat meer en meer verladers van hun vervoerders eisen dat ze investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot beperken.’ Transporeon ondersteunt dergelijke inspanningen met oplossingen als  transporttoewijzing best carrier, geoptimaliseerde routeplanning en real-time visibility.