Simpel uitwringen van supply chain-kosten is voorbij

Supply chain-directeuren zijn vooral gefocust op het identificeren van mogelijkheden om verder kosten uit de keten te persen ten behoeve van winstgevendheid. Het heroriënteren van Lean-processen om flexibiliteit te verbeteren met handhaving van efficiency is een tweede aandachtspunt. Als derde zijn bedrijven bezig een effectievere respons op vraagvolatiliteit te ontwikkelen om fluctuaties en kosten te reduceren. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies uit het onderzoek Supply Chain Maturity dat door adviesbureau KPMG wereldwijd is uitgevoerd.

Supply chain-directeuren zeggen te worstelen met vraagvolatiliteit. Bedrijven met meer volwassen supply chains zijn begonnen om een sterkere samenwerking te ontwikkelen met leveranciers en afnemers om planning te verbeteren en fluctuaties te reduceren.

De aanhoudende focus op kosten en winstgevendheid dwingt bedrijven het begrip voor cost-to-serve te verbeteren en innovatieve manieren voor kostenbesparing te verzinnen. ‘In Azië leggen multinationals meer hun focus op het terugdringen van kosten. Maar supply chain-directeuren moeten de verschillen in de markten begrijpen om ervan te zijn verzekerd dat de besparingsmaatregelen realistisch, effectief en van blijvend karakter zijn’, merkt Amrinder Singh van KPMG in Singapore op.

Misleid
De herdefinitie van Lean heeft ook veel aandacht. ‘Veel supply chain professionals zijn misleid door het idee dat Lean en Agile (lenigheid, red.) twee uitersten zijn die elkaar uitsluiten. Maar dat is eenvoudigweg niet waar’, zegt Dave Williams van KPMG in Engeland. ‘Lean draait allemaal om het in staat stellen efficiënt te groeien langs welke lijn dan ook die de meeste waarde voor de eindklant oplevert.’

Vraagvolatiliteit dwingt bedrijven naar gezamenlijke forecasting te kijken. ‘Over alle industrieën heen neemt vraagvolatiliteit toe. Zelfs in sectoren die hun geluk zagen weerkeren en weer begonnen te groeien blijft vraagvolatiliteit en het matchen van capaciteit met de vraag een uitdaging’, ziet Roger van den Heuvel van KPMG in Nederland.

Het van oorsprong Engelse onderzoek heeft in de derde, jaarlijkse editie ook supply chain-directeuren ondervraagd in West-Europa, Rusland, Zuid-Afrika, Brazilië, Singapore, Australië, Japan en de VS. Als nieuwe onderwerpen zijn in deze editie Sales & Operations Planning en Supply Chain Risk meegenomen.