Serious gaming biedt inzicht in supply chain

serious gaming

Wat kan serious gaming betekenen voor een organisatie? Zo’n 25 supply chain professionals ondervonden dat aan den lijve op donderdag 13 juni in De Procesfabriek in Amsterdam. Zij deden mee aan de workshop van Supply Chain Media over de kracht van serious gaming en gamification.

Verandering en ontwikkeling is van alledag. Maar hoe maak je de betrokkenen bewust van de impact van de verandering? Hoe zorg je ervoor dat ze begrijpen wat er gaat veranderen en ook geactiveerd worden om hieraan bij te dragen? Serious gaming en gamification zijn hiervoor goede middelen, bleek tijdens de interactieve workshop in De Procesfabriek.

Serious gaming en gamification zijn beide werkvormen waarin spelelementen en speltechnieken worden gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen te toetsen, samenwerking te verbeteren of medewerkers te prikkelen tot bepaald gedrag. Het kenmerkende verschil is dat serious gaming plaatsvindt gedurende een workshop of training en gamification binnen het dagelijks werk.

Twee simulaties

Tijdens de workshop kregen de professionals inzicht in wat serious gaming en gamification voor hen kan doen en wanneer beide werkvormen het beste kunnen worden ingezet. Gedurende de middag ervoeren ze door middel van twee simulaties ook wat de impact is van een serious game en werd er gekeken naar de mogelijkheden ervan voor de eigen organisatie.

Door middel van een simulatie van een woningcorporatie, de risico’s waar deze mee kampt en de verschillende rollen die er zijn binnen afdelingen, werd voor de deelnemers duidelijk hoe ook in de supply chain risicovolle situaties (onbewust) op het bordje van de andere silo worden geschoven. Een serious game kan op deze wijze worden ingezet om inzicht in de situatie of het probleem te creëren.

Zin gekregen om zelf aan de slag te gaan met serious gaming of gamification? Neem voor deelname aan soortgelijke workshops contact op met Thalien Wassink van Supply Chain Media en kom meer te weten over de mogelijkheden die een lidmaatschap bij de SCM Professionals Club biedt.