Sennder: Historisch hoogtepunt transportkosten wegvervoer in 2022

Sennder

De transportkosten voor wegvervoer in Europa bereikten in 2022 een historisch hoogtepunt met een stijging van 13 procent. Op bepaalde routes was zelfs sprake van uitschieters tot 24 procent. Inmiddels stabiliseren de prijzen echter weer, meldt digitale vrachtvervoerder Sennder, in een marktrapport voor vrachtvervoer over de weg. Hieruit blijkt ook dat de spotmarkt in januari 2023 halveerde ten opzichte van 2022 en dat de vraag naar groen wegvervoer vorig jaar vervijfvoudigde. 

Het rapport biedt een analyse van de veranderende markttrends, waaronder een prijsstijging in bepaalde Europese corridors voor wegvervoer, de impact van de oorlog in Oekraïne op de markt, de oorzaken van de stijgende brandstofprijzen en de stijgende vraag naar groene logistiek, evenals overwegingen en vooruitzichten voor de markt voor wegvervoer in 2023.

‘De afgelopen drie jaar hebben we een ongekende reeks macro-economische schokken voor de logistiek doorstaan. Een tekort aan chauffeurs, recordhoge brandstofprijzen, verstoringen van de supply chain, oorlog en inflatie zorgden voor volatiliteit op de markt’, zegt Thomas Christenson, Chief Operating Officer bij Sennder. ‘We verwachten dat deze macro-economische problemen in 2023 zullen aanhouden en hebben in dit rapport de oorzaken van deze problemen geanalyseerd.’

Kosten Europees goederenvervoer over de weg op recordhoogte

Door de  enorm hoge brandstofprijzen en het aanhoudende chauffeurstekort stegen de kosten van het goederenvervoer over de weg in 2022 in heel Europa met 13 procent. Prijzen in specifieke landencorridors liepen volgens het rapport echter sterk uiteen. De kosten voor Poolse uitgaande routes richting Duitsland stegen van januari tot december 2022 met maar liefst 24 procent, ondanks de relatief zwakke export het hele jaar.

De binnenlandse corridors in Duitsland, vaak die met de grootste capaciteitsbeperkingen, zagen het tarief in 2022 met 18 procent stijgen. De Spaanse uitgaande route naar Nederland groeide met 9 procent, minder dan het marktgemiddelde, omdat de belangrijkste landbouwexport van Spanje te lijden had onder extreme temperaturen en droogte in de zomer.

Dit jaar slaat de algemene kostentrend volgens Sennder om, omdat de economische activiteit – naast de seizoensgebonden dieptepunten – verder afneemt. In heel Europa zijn de transportkosten afgelopen januari en februari met 4 procent gedaald onder het niveau van januari 2022.

Stijgende spotprijzen leiden tot hogere percentages afgewezen contracten

Uit de Sennder Spot Opportunities Index blijkt dat de spotmarkt in 2022 een bijzonder actieve eerste helft van het jaar kende. Historisch krappe marktomstandigheden en stijgende spottarieven leidden ertoe dat vervoerders op de hele markt gecontracteerde ladingen afwezen voor het vervoer van meer winstgevende spotladingen.

Deze zichzelf versterkende cyclus betekende dat meer verladers zich tot de spotmarkt moesten wenden, waardoor de spotkansen in mei 2022 met 7 procent stegen ten opzichte van januari 2022. Toen de markt in de tweede helft van het jaar verslapte, daalden de spotkansen met meer dan 50 procent en bereikten de prijzen in november pariteit met de contracttarieven. Deze trend zet zich begin 2023 nog voort, aldus de digitale vrachtvervoerder.

Christenson: ‘Vervoerders werken met kleine marges, dus er is een grens aan hoeveel lager de spotprijzen kunnen gaan. Ervan uitgaande dat Europa zich in de tweede helft van dit jaar begint te herstellen, kunnen relatief grote tariefverhogingen worden verwacht wanneer structurele zwakheden, zoals het chauffeurstekort, zich opnieuw aandienen en de olieprijzen terugkeren naar historische waarden.’

Toenemende vraag naar geavanceerde brandstoffen en groen wegvervoer

Het toegenomen belang dat verladers hechten aan duurzaam vervoer, niet in de laatste plaats door strengere beleidseisen, maakt de introductie van groene transportoplossingen meer dan een trend, aldus Sennder. De eigen data wijzen op een toenemende vraag naar duurzaam transport. In 2022 vervijfvoudigde het volume groene ladingen dat via het platform werd vervoerd.

‘Op de korte termijn zijn geavanceerde brandstoffen een uitstekende manier om de koolstofuitstoot te verminderen zonder extra kapitaalinvesteringen in voertuigen of infrastructuur. Met deze geavanceerde brandstoffen kunnen vervoerders zich onderscheiden en extra business winnen van verladers die vragen om koolstofarme oplossingen’, aldus Graham Major-Ex, Director of Green Business & eMobility bij Sennder. ‘Verder denkend dan vandaag, geloven we bij Sennder dat de implementatie van elektrische vrachtwagens op schaal eraan zit te komen en de toekomst is van de logistiek van het zware vrachtvervoer over de weg.’