Self-assessment supply chain alignment

Lagere prijzen, meer winst, snellere levertijden, grotere variëteit, meer innovaties, meer klantspecifiek, omgaan met volume fluctuaties, minder af- en uitval en snellere terugkoppeling naar de klant. Enkele belangrijke trends die voor veel organisaties eerder de orde van de dag zijn dan uitzondering. Naarmate de organisatie groeit en de complexiteit binnen en buiten de organisatie toeneemt, wordt het steeds belangrijker om de schakels binnen uw keten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. BLMC heeft samen met Supply Chain Magazine een Self-assessment supply chain alignment ontwikkeld.

Door tien vragen te beantwoorden, krijgt u snel inzicht om beter en sneller te anticiperen en te reageren op veranderingen.

Deze checklist geeft u een indicatie waar uw organisatie staat op het gebied van alignment. Schakels binnen de keten moeten zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. Gezien het belang voor de supply chain-organisaties zou Level 3 het minimum ambitieniveau moeten zijn.