Sectorovereenkomst VeLA voor logistieke adviseurs

Omdat de VAR-verklaring per 1 mei wordt afgeschaft en vervangen door de nieuwe Wet DBA, biedt de Vereniging Logistieke Adviseurs haar leden nu een sector-overeenkomst voor hun vakgebied: het VeLA-Branchemodel Overeenkomst van Opdracht.

Wanneer volgende maand de nieuwe Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) vervangt, moeten zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ervoor zorgen dat ze aan die wet voldoen. Waar voorheen het inhuren van een logistiek adviseur door de opdrachtgever alleen ‘getoetst’ hoefde te worden aan diens VAR om fiscale problemen rond vermeend werkgeverschap te voorkomen, moeten nu beide partijen een aan de beoordelingsrichtlijnen van de Belastingdienst beantwoordende overeenkomst aangaan.

Sectorovereenkomst

De Belastingdienst biedt na 1 mei 2016 twee mogelijkheden om vooraf zekerheid te verkrijgen of een overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen. Beide mogelijkheden hebben tot doel om opdrachtgevers vooraf te vrijwaren voor aanslagen rond loonheffingen en werknemerspremies, mits er precies volgens het gestelde in die overeenkomst wordt gewerkt.

In de eerste plaats kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikmaken van vooraf door de Belastingdienst beoordeelde voorbeelden van model- en sectorovereenkomsten. Behalve een aantal door de Belastingdienst in samenspraak met overkoepelende organisaties zoals NVO-NCW en MKB Nederland samengestelde modelovereenkomsten – die per ‘werksoort’ zijn opgesteld – worden daarnaast ook zogeheten ‘sectorovereenkomsten’ gehanteerd. Zo’n sectorovereenkomst regelt de fiscale verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer binnen een bepaald vakgebied.

In gevallen waarin de opdrachtgever en opdrachtnemer dit wensen, bestaat de mogelijkheid om in vooroverleg een standpunt van de Belastingdienst te vragen. Het werken met modelovereenkomsten is overigens niet verplicht.

Branchemodel voor logistieke adviseurs

De nieuwe wetgeving brengt geen wijziging aan in de beoordeling of er sprake is van een ‘echte’ of ‘fictieve’ arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen. De wijziging heeft met name tot doel de handhaving door de Belastingdienst beter te faciliteren. Via de VAR konden zelfstandigen zich namelijk voordoen als ‘evident werkende ondernemers’ zonder dit te zijn. Met de nieuwe wet wordt dit voorkomen.

In vooroverleg met de Belastingdienst heeft de VeLA ook voor haar vakgebied zo’n sectorovereenkomst samengesteld, het VeLA-Branchemodel Overeenkomst van Opdracht. Belangrijke uitgangspunten waren hierbij het uitsluiten van de gezagsverhouding, het presenteren als ‘evidente ondernemers’ en het voorkomen van administratieve rompslomp. Opdrachtgevers die met logistieke adviseurs samenwerken die de sectorovereenkomst toepassen, zijn er daarmee zeker van dat zij zaken doen met een niet in een gezagsverhouding staande ‘evident werkende ondernemer’.

Heldere afspraken

‘Opdrachtgevers voelen zich ongemakkelijk bij de onzekerheid die de Wet DBA hen mogelijk brengt’, licht VeLA-vicevoorzitter Paul Denneman (foto) toe. ‘Met het VeLA-Branchemodel leggen we wederzijds heldere afspraken vast, geven we vooraf fiscaal gezien duidelijkheid, terwijl de administratieve rompslomp minimaal is.’ Zelfstandig gevestigde logistieke adviseurs die geen VeLA-lid zijn, kunnen bij het verenigingssecretariaat verdere informatie inwinnen over het gebruik van de sectorovereenkomst.
www.vela.nl.