Sectormonitor: verwachtingen 2020 minder positief

sectormonitor

In transport en logistiek zijn de verwachtingen voor komend jaar wat betreft omzet, personeelssterkte en investeringen minder positief dan een jaar geleden. Ook blijft het onverminderd moeilijk voor werkgevers om aan chauffeurs te komen. Dat blijkt uit de nieuwe Sectormonitor Transport en Logistiek.

De verwachtingen voor de Nederlandse economie voor de jaren 2020 en 2021 zijn dat de groei af gaat nemen. Er is dus nog wel sprake van groei, maar het gaat wat minder hard. ‘Verwachtingen voor 2020 over omzet, personeelssterkte en investeringen zijn minder positief dan ze een jaar eerder waren voor 2019’, bericht het Sectorinstituut Transport en Logistiek dan ook.

Tegelijkertijd ligt het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs hoog. Eén derde van de ondernemers in het goederenvervoer over de weg zegt last te hebben van een tekort aan personeel.

Ondernemersvertrouwen daalt

Uit de sectormonitor wordt verder duidelijk dat het ondernemersvertrouwen daalt. Ondernemers in transport en logistiek tonen zich in het afgelopen kwartaal minder positief over de ontwikkeling in omzet, bedrijvigheid en winstgevendheid.

Het aantal werkgevers in de sector neemt wel verder toe van 6575 in het derde kwartaal van 2018 naar 6913 nu. Het aantal faillissementen loopt in 2019 echter ook weer op. In het derde kwartaal gingen 28 bedrijven failliet; in het derde kwartaal van 2018 waren dit er 23.

Dalend aantal chauffeurs

Het aantal chauffeurs daalt van 87.819 in het tweede kwartaal naar 86.873 in het derde kwartaal. Voor het eerst sinds 2014 ligt de uitstroom daarmee hoger dan de instroom: 1973 chauffeurs stromen de sector in en 2545 stromen juist weer uit.

Het aandeel oproepkrachten van werknemers in de sector die niet-chauffeur zijn neemt toe tot 18 procent; dat was 16 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel parttimers stijgt tot 27 procent; in Q3 van 2018 was dat nog 26 procent.

Verder daalt de gemiddelde leeftijd van niet-chauffeurs tot 41,4 jaar. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 45.

Arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord

In de sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De monitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.