SCX Suite: optimalisatie begint met bewustzijn

SCX Suite

De internationale SAP-softwareleverancier GIB lanceerde recent haar volledig nieuwe productsuite SCX Suite, wat staat voor Supply Chain Excellence. Hiermee hebben gebruikers direct inzicht in de werkelijke performance van de diverse processen als bijvoorbeeld voorraadontwikkelingen en inkoopproces; indicatoren die in een oogopslag de gezondheid van het bedrijf weerspiegelen.

De nieuwe softwaresuite is gebaseerd en ontwikkeld op basis van de laatste SAP-technologie S/4HANA. Met de vertrouwde GIB-functionaliteit kunnen gebruikers nu procesgedreven actie ondernemen volgens het APEO-principe: per proces analyseren, plannen, executeren en optimaliseren.

Standaard SAP-gegevens leveren de input voor de procesindicatoren, de barometer van bijvoorbeeld de kwaliteit van de salesplanning, het voorraadbeheer, de materiaalplanning of de productieprestaties. Tezamen vormen de procesindicatoren een centraal kerngetal, de SCX-indicator. Die visualiseert direct de kwaliteit van het volledige end-to-end-proces binnen het bedrijf.

Het idee hierachter, stelt GIB, is dat het optimaliseren van supply chain-processen begint met het creëren van bewustzijn. GIB SCX geeft ‘een holistische en procesgeoriënteerde kijk op de interne supply chain van het bedrijf’, heet het.

Gebruikersgericht

Gebruikersgerichtheid is voor de SCX Suite een duidelijk uitgangspunt (bruikbaarheid, eenvoud en procesvolwassenheid). Daarom zijn de ontwikkelingen van de SCX-softwaresuite volledig gebaseerd op de nieuwste user interface-standaarden uit SAP S/4HANA, zoals Fiori-apps en SAPUI5, en verder aangevuld met complexe algoritmen en heuristieken. Binnenkort zullen ook toepassingen als Machine Learning en kunstmatige intelligentie SCX gaan ondersteunen.

Op operationeel niveau biedt het systeem procesweergaven die direct laten zien waar kritieke situaties zich ontwikkelen en waar dringend actie is vereist.

De SCX Suite dekt vrijwel alle supply chain-processen af in S/4HANA, onderverdeeld in een vijftal hoofdprocessen: demand planning, inventory management, procurement planning, sales- en distributieplanning en productieplanning.