SCOR-model nu ook geschikt voor duurzaamheid

SCOR-model

Het wereldwijd gebruikte Supply Chain Operations Reference-model, kortweg SCOR, heeft een grondige revisie ondergaan. Naast enkele hot topics zoals ‘resilience’ en ‘digitalisering’ zijn er belangrijke kennisparagrafen over duurzaamheid en circulariteit aan toegevoegd. Saillant detail is dat voor dit laatste de hulp van promovendus Dennis Vegter werd ingeroepen. Samen met zijn promotor prof. dr. Jos van Hillegersberg vertelt hij waarom hij bij de Association for Supply Chain Management (ASCM) in Chicago werd uitgenodigd om mee te werken aan het nieuwe SCOR-model.

Dennis Vegter heeft tijdens zijn carrière al vele logistieke functies bekleed, onder andere bij Stork Fokker, maar ook in adviesrollen waarbij hij zich bezighield met IT-projecten. Sinds twaalf jaar is hij verbonden aan de NHL Stenden Hogeschool waar hij lesgeeft en onderzoek doet in supply chain management. Hij raakte steeds meer geïnteresseerd in duurzaamheid en circulariteit en dacht na over hoe deze thema’s binnen zijn vakgebied tot uiting konden worden gebracht. ‘Het viel mij altijd op dat mensen die zich met circulariteit bezighouden op een andere manier denken dan supply chain-mensen. De een denkt in afval scheiden, in opwekken van hernieuwbare energie en dat soort dingen, terwijl de ander in KPI’s en processen denkt. Mijn ambitie was om deze twee werelden bij elkaar te brengen.’

Vegter had vanuit zijn ervaring ideeën ontwikkeld over hoe circulariteit en supply chain te combineren en hoe daar goede meetsystemen voor op te zetten. Om die ideeën uit te werken en te toetsen in de praktijk, besloot hij promotieonderzoek te gaan doen. Lector Matthias Olthaar van het lectoraat Green Economics & Process Optimization aan NHL Stenden wilde hem hiervoor alle ruimte bieden en hoogleraar Jos van Hillegersberg van de Universiteit Twente werd zijn promotor. Die kwam met het idee om de link naar SCOR te leggen. Van Hillegersberg: ‘Ik ben altijd al fan geweest van het SCOR-model. Het is heel doorwrocht – en daardoor misschien niet zo toegankelijk – maar het zit wel elegant in elkaar en bevat ontzettend veel kennis over performance metrics, het onderwerp waar Dennis ook iets mee wilde. … … …

Verder lezen?

Fardoe Boonen

Het volledige artikel van 4 pagina’s is exclusief te lezen voor (digitale) abonnees. Heb je al een abonnement? Log dan hier in.
>>
https://www.supplychainmagazine.nl/magazines/

Nog geen abonnee en wel nieuwsgierig naar de rest van het artikel? Neem nu een abonnement!
>>
https://shop.supplychainmedia.eu/product/digitaal/