SCM Februari 2013 – Logistics & Execution

INHOUDSOPGAVE SUPPLY CHAIN MAGAZINE 1, 2013

20 | Profile Stan Bijsterveld

Stan Bijsterveld, directeur supply chain van de IMCD Group (Internatio-Müller Chemical Distribution), noemt de supply chain in zijn bedrijf schertsend ‘een pan spaghetti’. Vanwege sterke uitbreiding van IMCD in met name het Verre Oosten blijft het voor hem een uitdaging om die brij te ontwarren. Daarvoor smeedde hij een hechte organisatie. ‘Bij changemanagement geldt uiteindelijk: go slow to go fast.’

28 | Lucht in de keten

Crossdocking, volle vrachtauto’s, kortere wachttijden en meer retourvrachten. In hun streven naar operational excellence verschuiven steeds meer bedrijven hun focus van de eigen operatie naar de keten. De grootste inefficiënties zijn te vinden in de soms gebrekkige afstemming tussen de verschillende schakels in de keten.

36 | Control tower neemt hoge vlucht

Het begrip ‘Control tower’ doet in de logistiek in toenemende mate opgeld, terwijl vreemd genoeg een eenduidige definitie ontbreekt. Vooral in de retourlogistiek bestaan diverse praktijkvoorbeelden van organisaties die een control tower inzetten. Maar wat is het rendement van die control towers, en is er verschil met het traditionele outsourcen?

42 | Meer winst door procesverbetering

Binnen veel managementteams leeft de voordurende vraag hoe ze hun bedrijfsresultaat (EBIT) kunnen verbeteren. Maar wat draagt nu meer bij aan echte winst? Het consequent doorvoeren van de gekozen bedrijfsstrategie of procesverbetering in de dagelijkse operatie? Supply Chain Magazine geeft een overzicht van praktijkcases.

Verder in dit nummer:

10 | NIEUWS

• Keuzes maken in assortiment verhoogt marges
• Retailers moeten integreren om kansen te grijpen
• The Fresh Connection weer van start

19 | SNAPSHOTS

Fotoreportage van de workshop Supply Chain Strategie & Product Portfolio Management in het Postillion Hotel in Bunnik door PwC. Erik Diks van PwC tijdens de sessie: ‘Discussie over het te voeren productportfolio kan leiden tot een spectaculaire verbetering van het financiële bedrijfsresultaat.’ Waarop iedereen de schoolbanken (weer) indook.

26 | OPINION

Niemand weet wat een order echt kost, betoogt Pieter Van den Broecke van Manhattan Associates. Want bedrijven hebben prachtige tools om de vraag en de daaraan gerelateerde omzet te voorspellen, maar geen flauw benul van de kosten die ze moeten maken om aan die vraag te voldoen. Daarbij geven de totale kosten geen antwoord op de vraag welk item of welke order wel of niet winstgevend is, aldus Van den Broecke.

34 | FACTS & FIGURES

Het reduceren van supply chain-kosten is voor 80 procent van de supply chain executives de meest significante supply chaintrend in 2013. Dat blijkt uit onderzoek van PwC. Kort hierop volgt de winstgevendheid van de totale supply chain managen (79%). De top drie van de agenda wordt gecompleteerd door het voldoen aan toenemende klanteisen (69%).

49 | CAREER MOVES: CHARLES GEVERS

Charles Gevers verruilt zijn functie van procurement director bij Gasunie voor die van manager procurement bij Tennet. Alweer een nieuwe baan. ‘Ik wissel gemiddeld elke 3,5 jaar van baan. Binnen bedrijven als Shell, waar ik heb gewerkt, is het heel gebruikelijk om van functie te wisselen na een jaar of vier. Bij mij valt het op, omdat ik ook van bedrijf wissel.’

OVERIG

5 INDEX VAN PERSONEN & ORGANISATIES • 10 NEWS & BACKGROUND 15 COLUMN BAS VOETEN • 27 COLUMN FRANK ROZEMEIJER 40 MINDMAP TRANSPORTPLANNING • 45 MEDIA • 46 TOOLS AND TECHNOLOGY • 50 NEXT & ADVERTEERDERSINDEX

>> Lees deze editie op iPad of Android