SCM en Goodman feliciteren Connekt met Nederlandse Logistiek Prijs

Supply Chain Magazine en Goodman, partner van SCM, feliciteren Connekt met het winnen van de Nederlandse Logistiek Prijs voor het programma Lean and Green. Op 8 november 2012 reikte Walther Ploos van Amstel deze prijs namens de vereniging Logistiek management uit voor uitzonderlijke prestaties in het vakgebied logistiek. De jury oordeelde dat Connekt met Lean and Green een grote bijdrage heeft geleverd aan het verduurzamen van mobiliteit in Nederland.

Door het invoeren van het Lean and Green-programma kunnen bedrijven die zich ten doel hebben gesteld een minimale CO2-reductie van 20 procent binnen een periode van 5 jaar te behalen, dat daadwerkelijk realiseren. Op het moment dat het maatregelenpakket voor een bedrijf wordt vastgelegd in een plan van aanpak en getoetst en gevalideerd is door TNO, ontvangt het deelnemende bedrijf de Lean and Green Award.

Connekt managing director Nico Anten benadrukte bij de overhandiging dat de bedrijven en overheden in het Lean and Green netwerk zelf verantwoordelijk zijn voor het succes van Lean and Green ‘omdat de verandering van binnenuit komt’.

In de praktijk blijkt dat nog veel bedrijven zich niet bewust zijn van alle pragmatische keuzemogelijkheden die leiden tot verbetering van duurzaamheid. Daarom brachten Connekt en Goodman al eerder het handige boekje: ‘ABC voor duurzame DC’s’ uit. Het ABC’tje beschrijft de drie stappen om te komen tot een integrale aanpak van verduurzaming van magazijnen en distributiecentra en geeft praktijkvoorbeelden van bedrijven zoals Logitech en Sony. Ter ere van de Nederlandse Logistiek Prijs wordt van dit boekje nu een herdruk gemaakt. Dit is gratis op te halen tijdens Logistica van 13-16 november in Jaarbeurs Utrecht, bij de stand van Goodman, standnummer 11.C007.

ABC voor duurzame DC’s’ (2011), door Tom Hopman.
Gezamenlijke uitgave van Connekt, Goodman en Supply Chain Magazine, 44 blz., €0,00