SCM Consulting Metrokaart 2022-2023

De meeste supply chain-adviesbureaus in Nederland zagen hun omzet in 2021 toenemen. De coronapandemie bleek geen belemmering voor hun adviseringswerkzaamheden te zijn en juist de vraag naar advies aan te jagen. De meeste uitgevoerde adviesprojecten betroffen supply chain-herontwerp en Sales & Operations Planning. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het jaarlijkse onderzoek door Supply Chain Magazine voor de SCM Consulting Map Nederland.

De grote behoefte aan supply chain-advies in Nederland is heel begrijpelijk. Uit een recent groot onderzoek van FTI Consulting onder middelgrote bedrijven in Nederland kwam naar voren dat 78 procent van de ondervraagde bestuurders de strategie gaat aanpassen. Dit is noodzakelijk door het samengestelde effect van onder meer personeelstekorten, stijgende energiekosten en algehele inflatie. Het aantrekken en behouden van personeel vormt de grootste zorg van bestuurders. De oorlog in Oekraïne en de daaraan gekoppelde geopolitieke risico’s, de hoge inflatie, de huidige recessie in Nederland, de sociale en politieke instabiliteit veroorzaakt door hoge woonkosten en supply chain-disrupties vormen de rest van de top vijf van zorgen. Bij meer dan 80 procent van de bedrijven in Nederland ontbreekt een duidelijke vertaling van de bedrijfsstrategie en het supply chain-ontwerp. Dat bleek uit het Inventory Strategy Survey van Slimstock en Supply Chain Magazine in 2021 onder ruim 150 voorraadhoudende bedrijven. Nederlandse bedrijven kunnen dus duidelijk advies op gebied van supply chain management gebruiken.

Planning en netwerkstudies

De door de adviesbureaus opgegeven referenties voor de jaarlijkse samenstelling van de SCM Consulting Map Nederland lopen behoorlijk uiteen. Veel uitgevoerde belangrijke projecten betreffen een verbetering van supply chain planning. Solventure heeft wereldwijd bij een chemieconcern de forecasting accuracy significant verbeterd. Verder hebben Bluecrux, Chainalytics en EyeOn software voor supply chain planning helpen implementeren bij respectievelijk een fietsenfabrikant, een zadenproducent en een verfproducent.

Vanwege de oorlog in Oekraïne en verschillende geopolitieke spanningen kijken steeds meer bedrijven naar verschuiving van productie naar politiek bevriende landen, friendshoring, of dichter bij het eigen content, zoals nearshoring in Turkije of Marokko. Hiervoor laten deze bedrijven veelal een netwerkstudie uitvoeren door gespecialiseerde adviesbureaus, zoals Buck Consultants International en Districon voor respectievelijk een pan-Europese fabrikant van schoeisel en voor een voedingsproducent.

Nieuwe vermeldingen op de SCM Consulting Subway Map Nederland zijn dit jaar Flo Group, GEP, HillFive en TNP Groep. Deze nieuwkomers en de gevestigde supply chain-adviesbureaus in Nederland zijn gepositioneerd op de metrokaart op basis van de door hen opgegeven gerealiseerde projecten en omzetaandeel per projecttype in het afgelopen jaar.