Scheepsbouwer IHC reorganiseert wegens afnemende orders

Internationaal scheepsbouwer IHC gaat meer dan duizend banen schrappen. Vooral inleen- en tijdelijke krachten worden hiervan het slachtoffer, maar vermoedelijk verdwijnen ook honderden vaste banen, bericht het FD van 9 juni 2015. De reorganisatie bij IHC (tot voor kort IHC Merwede) is noodzakelijk omdat het maritieme concern het aantal nieuwe orders ziet afnemen. Dat heeft alles te maken met de sterke daling van de olieprijs.

De grote oliemaatschappijen stellen hierdoor hun investeringen uit, waardoor er minder orders voor offshore-schepen binnenkomen. Wat daarnaast meespeelt is dat IHC een in 2013 verkregen megaorder voor de bouw van tien offshore-schepen grotendeels heeft afgerond. Deze order voor de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras had een waarde van 1 miljard euro. Voor de klus werden 1200 tot 1400 inleenkrachten ingehuurd. Van het merendeel van deze werknemers, vaak afkomstig uit Oost- en Zuid-Europa, wordt nu afscheid genomen.

Het FD maakt ook melding van het feit dat bronnen rond het concern menen dat de Nederlandse productiekosten van IHC te hoog zijn in vergelijking met het buitenland. Om die reden zou de scheepsbouwer opnieuw onderzoeken of verplaatsing van een deel van de productie wenselijk is. IHC produceert al schepen in onder andere China, Singapore en Indonesië. Ook werd de positie op de Braziliaanse en Australische markt de afgelopen jaren versterkt.