SCELP ontwikkelt checklist voor supply chain strategie

Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) heeft een checklist voor het formuleren van een supply chain strategie opgesteld. De checklist is niet bedoeld als antwoord op de vraag wat de supply chain strategie zou moeten zijn, maar welke elementen onderdeel van de supply chain strategie zouden moeten uitmaken. De checklist is ontstaan na twee SCELP-sessies waaruit bleek dat een supply chain strategie van groot belang is, maar dat tegelijkertijd veel bedrijven daarmee nog worstelen.

 

De bijeenkomsten van SCELP in oktober en december vorig jaar lieten zien dat bedrijven met excellent supply chain management wel degelijk een voorsprong op de concurrentie kunnen opbouwen, maar alleen als daaraan duidelijke strategische keuzes vooraf gaan. Tegelijkertijd bleek dat veel bedrijven worstelen met de vraag hoe je tot een supply chain strategie komt. De checklist van SCELP is bedoeld om bedrijven daarbij verder te helpen.

Hoogleraar Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit, samen met BLMC initiatiefnemer van SCELP, presenteerde de checklist bij aanvang van de zesde SCELP-bijeenkomst op 3 februari 2014. ‘Het is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe een supply chain strategie eruit moet zien. Dat is voor elk situatie natuurlijk weer anders’, aldus Van der Veen tijdens de sessie die verder in het teken stond van het realiseren van een eerlijk evenwicht in ketens.

Verticaal en horizontaal

Voordat Van der Veen de checklist toelichtte, benadrukte hij dat de strategie zowel op verticaal als horizontaal supply chain management moet zijn gericht. De term verticaal slaat op de supply chain afdeling die door een supply chain directeur of supply chain manager wordt geleid. Horizontaal supply chain management gaat over samenwerking tussen de verschillende afdelingen van een bedrijf – inkoop, productie, logistiek, verkoop en marketing – en tussen de verschillende bedrijven in een supply chain.

Daarnaast moet de supply chain strategie een horizon van vier tot vijf jaar hebben. ‘De strategie moet duidelijk maken wat het bedrijf dan moet hebben bereikt. De strategie volgt voort uit de missie en visie van het bedrijf, die doorgaans op nog langere termijn zijn gericht’, licht Van der Veen toe.

Balans

Van der Veen benadrukt verder dat er balans moet zijn in de wijze waarop de supply chain strategie tot stand komt. ‘Als die top-down wordt neergelegd, zal niemand op de vloer commitment tonen. Als de strategie volledig bottom-up tot stand komt, wordt het een Poolse landdag. De waarheid ligt ergens in het midden’, aldus de hoogleraar.

De checklist bestaat uit een aantal vragen die vrij eenvoudig te beantwoorden zijn. Het resultaat is een score die aangeeft of bedrijven goed bezig zijn of niet. Helemaal uitontwikkeld is de checklist nog niet. SCELP heeft alle deelnemers gevraagd om de checklist op hun eigen situatie toe te passen en met op- en aanmerkingen te komen. De bedoeling is om tijdens de volgende bijeenkomst op 20 mei 2014 dan een definitieve checklist te presenteren. Het centrale thema op die bijeenkomst is ‘ontwikkelen van slimme incentives die samenwerking in de keten bevorderen’.

 

Elementen checklist

De checklist bevat de volgende elementen:

Klantwaarde
Is duidelijk wat de (toekomstige) klantwaarde is die het bedrijf wil realiseren? Dit volgt vaak uit de algemene bedrijfsstrategie.

Concurrentievoordeel
Draagt de strategie bij aan verbetering van de positie in de markt? De strategie moet er op gericht zijn om de supply chain, het bedrijf en de keten onderscheidend te maken van concurrenten.

Afstemming
Is de supply chain strategie afgestemd met de algemene bedrijfsstrategie en met de strategie van andere afdelingen? Voorkomen moet worden dat elke afdeling zijn eigen gang gaat.

Keuzes
Zijn er duidelijke keuzes gemaakt? Alles een beetje beter doen is geen strategie.

Houdbaar
Het is niet alleen belangrijk om met supply chain management een concurrentievoordeel op te bouwen, maar ook om die over een langere termijn te kunnen behouden. Er moet sprake zijn van een positieve feedback-loop.

Communicatie
Is de strategie goed gecommuniceerd? Weet iedereen wat van hem wordt verwacht? Zijn prestatie-indicatoren gedefinieerd en projecten geformuleerd?

Draagvlak
Wordt de supply chain strategie ook gedragen door andere afdelingen binnen het bedrijf. Dragen inkoop, verkoop en marketing bij aan de doelen? Dragen de ketenpartners bij aan de doelen?