Digitalisering en talentontwikkeling dé scm-thema’s

SCELP

Digitalisering en talentontwikkeling in de supply chain staan hoog op de agenda bij de koplopers uit het vak. Dat bleek tijdens het Leadership Event van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP), dat op 12 maart op Nyenrode Business Universiteit werd gehouden. De aanwezigen onderzochten met welke ontwikkelingen bedrijven te maken krijgen en hoe supply chain management hier een antwoord op kan bieden. Ook bepaalden zij welke supply chain-thema’s de komende jaren ontwikkeld zullen worden, om zo het vak naar een hoger plan te tillen.

SCELP is een kennisplatform van koplopers in supply chain management (SCM) uit het Nederlandse bedrijfsleven. Zij willen dat het volle potentieel van supply chain management benut kan worden. Geheel in de lijn met het SCM-gedachtegoed werken deze supply chain-leiders daarom samen om kennis te delen, praktijkervaringen uit te wisselen en tools te ontwikkelen die bedrijven in staat stellen de beloften van supply chain management waar te maken.

De bevindingen uit de eerste vijf jaar SCELP (2012-2017) laten volgens hen zien dat bedrijven die in de volatiele wereld van vandaag succesvol willen zijn, gebaat zijn bij een hoge supply chain-maturiteit. Ketensamenwerking is dan noodzakelijk; binnen de organisatie en met andere ketenpartijen. Het vergt volgens hen een verschuiving van verticaal naar horizontaal denken én sterk inspirerend en coachend leiderschap. Ook is een duidelijke supply chain-strategie nodig die direct is afgeleid van de bedrijfsstrategie. SCELP ontwikkelde hiervoor kennis en tools die daarbij kunnen helpen.

Blik in de toekomst

Nicolien Hendrickx, senior business developer bij kennisinstituut TNO, gespecialiseerd in supply chain development, wierp tijdens de bijeenkomst een blik in de toekomst. Ze stipte de veranderingen aan die in de supply chain gaande zijn: truck platooning, blockchain, ketentransparantie, omnichannel, personalisatie. ‘Wees klaar voor de verandering, ongeacht de trend’, aldus Hendrikx, die duidelijk maakte dat nog maar weinig bedrijven daadwerkelijk bezig zijn met innovatie.

‘Circa 98 procent van de bedrijven is druk bezig om de dingen die ze doen elke dag weer beter te doen. Enkele vooruitstrevende bedrijven hebben een duidelijke strategie en checken regelmatig of hun businessmodel nog up-to-date is. Maar vrijwel niemand kijkt naar de ontwikkelingen om ons heen zoals robotisering, Internet of Things en autonoom rijdende vrachtauto’s. Vrijwel niemand vraagt zich af wat dergelijke ontwikkelingen voor het bedrijf kunnen betekenen’, aldus Hendrickx.

De digitale consument

Volgens Hendrickx zijn twee ontwikkelingen bepalend voor toekomstige technologische ontwikkelingen: de volledig digitale consument en duurzaamheid. ‘We zullen de transitie moeten doormaken. We zullen onze supply chains zo lean en flexibel moeten inrichten dat we voor echte duurzame oplossingen gaan. Dat vraagt om een andere vorm van leiderschap, die gericht is op het continu managen van veranderingen’, aldus de senior business developer van TNO.