SAS Demand-Driven Forecasting verbetert voorspellingen met scenarioplanning

Organisaties die een nieuw product willen introduceren kunnen nu beter en sneller antwoord krijgen op what if-vragen. De nieuwe versie van SAS Demand-Driven Forecasting (DDF) helpt fabrikanten nauwkeuriger verkoop- en operationele plannen te maken en sneller verschillende alternatieven door te rekenen.

‘De nauwkeurigheid van onze voorspellingen verbeterde onmiddellijk toen we overstapten op SAS’, zegt Arnaud Joliff, Nestlé’s directeur Supply Chain Integratie. ‘We hoeven niet meer af te gaan op schattingen. Nauwkeuriger voorspellingen zorgen voor een lagere veiligheidsvoorraad, verbeterde omloopsnelheid en lagere opslag- en transportkosten. Een paar extra procentpunten nauwkeurigheid zorgt direct voor enorme besparingen in de supply chain. We zien nu hoe bepaalde deals met retailers uitwerken en kunnen onze supply chain direct hierop aanpassen.’

Traditionele enterprise resource planning (ERP) en supply chain management (SCM)-systemen zijn niet in staat om de nauwkeurigheid van de voorspellingen te leveren die een producent verwacht. Onnauwkeurig voorspellen laat zijn sporen na: omzetderving, kapitaalbeslag door te hoge budgetten, verouderde producten en te veel voorraad.

SAS Demand-Driven Forecasting houdt automatisch de verschillen bij tussen de verwachte en de daadwerkelijk gerealiseerde verkoop om zo verkoop en operationele planning te sturen. SAS combineert de traditionele historische gegevens over leveringen, klanten en andere verkoopgegevens, met externe factoren zoals vakanties, marketingpromoties of economische indicatoren om zo een vraagvoorspelling te doen die veel nauwkeuring is dan traditioneel mogelijk was. Hiermee worden alle onderliggende factoren en hun relaties die invloed hebben op de productvraag beter in kaart gebracht.

Door dit verbeterde inzicht te vertalen naar een analytisch model kan snel een aantal verschillende scenario’s worden doorberekend en op basis hiervan de beste beslissing worden genomen. Hiermee kan winst, marktaandeel en klanttevredenheid gemaximaliseerd worden. Systemen als ERP en SCM hebben meestal beperkte mogelijkheden voor voorspelen (basale seizoen- en trend-analyses), en meer gespecialiseerde forecasting systemen hebben geen mogelijkheid tot data-integratie en het vertalen naar operationeel beslissingsmodel. Alleen SAS Demand-Driven Forecasting ondersteunt het gehele business proces dat leidt tot het noodzakelijk inzicht en verbeterde besluitvorming.

Omdat nieuwe producten geen verkoopgeschiedenis kennen maakt de oplossing hiervoor gebruik van ‘vergelijkbare items’. Dit zijn historische gegevens van groepen van bestaande producten met vergelijkbare eigenschappen om zo een objectieve prognose te kunnen doen. SAS DDF automatiseert de selectie van deze productgroepen, vergemakkelijkt de beoordeling en de clustering van eerdere productintroducties en creëert betekenisvolle statistische prognoses. De resultaten helpen de supply chain te optimaliseren, voorraadniveaus vast te stellen en de promotie rond een introductie te plannen.

Er is naar mijn mening zoveel onzekerheid rond nieuwe producten. SAS Demand-Driven Forecasting reduceert het operationele en financiële risico dat bedrijven lopen gedurende introductie van nieuwe producten, met behulp van een gepatenteerde methodologie, zogeheten structured judgement. Deze techniek haalt het giswerk uit het proces van productintroducties en zorgt voor een verbeterde afstemming tussen marketing, sales en operations.

SAS Demand-Driven Forecasting is een onderdeel van de SAS Demand-Driven Planning and Optimization (DDPO), een modulaire suite van producten die vraag- en voorraadbeheer verbetert met behulp van geavanceerde analyse, data-integratie, alerts, workflow, dashboards en rapporten.

Patrick van Loon is Business Solutions Manager Supply Chain Intelligence bij SAS Netherlands