Sancties tegen Rusland ondermijnen westerse bedrijven

De weerslag van de economische sancties tegen Rusland wordt steeds groter. Westerse bedrijven zien zich dan ook genoodzaakt drastische maatregelen te nemen om de financiële schade te beperken. Vooral de auto-industrie, de Duitse voorop, wordt sterk door de maatregelen ondermijnd.

Westerse autofabrikanten hebben steeds meer te lijden van de sancties tegen Rusland. Door de verslechterde economische situatie en de devaluatie van de roebel moeten ze investeringen ter plaatse uitstellen, de productie in of voor Rusland beperken en reorganisaties doorvoeren in Russische fabrieken, meldt het FD in berichten van 20 en 23 december 2014.

Duitse, maar ook Japanse, Amerikaanse, Franse en Britse autoproducenten grijpen sinds kort echter ook naar andere, radicalere middelen, zoals stopzetting van leveranties. BMW, Audi, Jaguar Land Rover, General Motors, Opel en Nissan/Renault leveren veel (modellen) auto’s niet meer aan Russische dealers. Ook worden prijsverhogingen doorgevoerd.

Daarnaast zoeken de autofabrikanten naarstig naar alternatieve markten om de financiële schade te beperken. De sterke devaluatie van de roebel maakt de westerse import-auto’s veel duurder, waardoor de vraag sterk afneemt. Autoproducenten die wel in Rusland produceren, verkopen hun auto’s in roebels, met als gevolg dat de winstmarges verdampen. Of ze moeten onderdelen importeren die door de roebeldevaluatie ook veel duurder zijn geworden.

Winstwaarschuwingen

De weerslag van de sancties wordt zo steeds meer voelbaar. Het aantal winstwaarschuwingen van bedrijven die op de Russische markt actief zijn en getroffen worden door de waardedaling van de roebel, nemen hand over hand toe. Zelfs de toonaangevende Duitse machinebouwindustrie verliest marktaandeel en omzet in Rusland. De Duitsers zien nieuwe concurrenten uit China en Zwitserland opkomen; landen die geen sancties uitvaardigden.

En dat terwijl Rusland een jaar geleden nog als de belangrijkste groeimarkt voor Duitse auto’s gold. Onderzoekers van het Center Automotive Research voorzien inmiddels niet alleen op de korte termijn minder verkopen als gevolg van de sancties. Verwacht wordt dat op langere termijn de Europese auto-industrie achterop zal raken bij de Aziatische en Amerikaanse autofabrikanten. Daardoor zal de Europese industrie – ook nadat de sancties tegen Rusland zijn opgeheven – daar nog schade van ondervinden, waarschuwen zij.

Ook Nederlandse bedrijven worden in toenemende mate geraakt door de economische problemen van Rusland. Transporteurs en exporteurs van agrarische producten waren al gedupeerd door de sancties, maar sinds kort geldt dat ook voor machinebouwers en industriële bedrijven, zoals truckfabrikant DAF. Voor Russische klanten zijn de trucks als gevolg van de devaluatie van de roebel bijna de helft duurder geworden, geen wonder dus dat de vraag is ingestort.

Tal van internationaal gerenommeerde concerns – denk aan Apple, Samsung, Ikea, Zara, Adidas, Metro en McDonalds – hebben inmiddels maatregelen getroffen, prijsverhogingen met name. Maar ook een sterke vertraging in voorgenomen expansieplannen. Zo opent Adidas, met al elfhonderd winkels in Rusland, de komende twee jaar dertig nieuwe winkels in plaats van de tachtig die oorspronkelijk beoogd waren.